Goed doelgroepenvervoer

01/04/2019 - Doelgroepenvervoer voor volwassenen met een indicatie en kinderen is een belangrijk zorgpunt van Progressief Woerden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, kind en volwassen, kan gaan en staan waar je wilt. Doelgroepenvervoer, in Woerden de regiotaxi, is daarvoor een onmisbare voorziening. Helaas kregen we afgelopen periode regelmatig klachten te horen van inwoners die onnodig lang moesten wachten op de regiotaxi of soms helemaal niet op tijd op bestemming kwamen. We stelden al eerder vragen hierover.

Nu er een nieuwe aanbesteding aankomt vinden we het wel heel belangrijk dat de ervaringen van gebruikers worden meegenomen en er een goede lokale oplossing komt voor goed doelgroepenvervoer. Het college lijkt van plan te zijn om mee te doen in een veel groter verband met andere gemeentes. Coby Franken stelt kritische vragen.
Inmiddels zijn de antwoorden binnen (zie link onderaan dit bericht). De fractie bespreekt wat eventueel nog volgende stappen zijn.

Volgens een raadsinformatiebrief gaan we samenwerken binnen een regio op basis van uitgangspunten die in U16 verband worden opgesteld.

  • Wat is de reden dat de gemeente Woerden opnieuw in dit verband gaat samenwerken om het doelgroepenvervoer te organiseren.
  • Zijn er ook andere alternatieven overwogen. Bijvoorbeeld het als gemeente apart organiseren hiervan?
  • Is de gemeente bekend met de wijze waarop Drechtsteden het doelgroepenvervoer regelt met de “Stroomlijn” die is opgezet volgens de Quatro Helix gedachte waarin overheid, ondernemers, onderwijs en burgers (clienten) intensief samenwerken, in dit geval aan een optimaal vervoer?
  • Zou de gemeente eventueel deze gedachte mee willen nemen in het samenwerkingsverband om te komen tot nieuw doelgroepenvervoer in onze gemeente?

Afgelopen jaren zijn er regelmatig klachten en signalen geweest over het doelgroepenvervoer in onze gemeente. 

  • Is het college het met Progressief Woerden eens dat het belangrijk is om lokale signalen en ervaringen mee te nemen in het komen tot een nieuw plan voor doelgroepenvervoer?
  • Op welke wijze worden lokale ervaringen en signalen ingebracht in het proces van vernieuwing?
  • Op welke wijze gaan de mensen die gebruik maken van het doelgroepenvervoer participeren in het proces om te komen tot deze vernieuwing?

 

Eind 2019 lopen de huidige aanbestedingen af. Uit de Rib maken we op dat we in U16 verband nieuwe uitgangspunten formuleren en in regioverband nieuwe afspraken maken.

  • Op welke wijze en wanneer zal de besluitvorming hierover plaatsvinden?
  • Op welke wijze wordt de gemeenteraad hierin betrokken?

 

Deze vragen zullen binnen 30 dagen worden beantwoord door het college

Lees hier het antwoord van het college.

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht