Woerden Inclusief: iedereen kan meedoen

04/02/2017 - Progressief Woerden diende samen met D66 een motie in om meer werk te maken van Inclusiviteit in Woerden die is overgenomen door de Gemeenteraad. Het project Woerden Inclusief vande gemeente in samenwerking met de inititiatiefgroep Inclusief Woerden is hiervan het resultaat. Hieronder een toelichting van het project die`wij als Progressief Woerden graag extra onder de aandacht willen brengen en tevens een oproep om mee te doen aan de vier thematafels op 21 feb, 8 mrt, 13 mrt en 20 mrt

In het project ‘Woerden Inclusief’ worden knelpunten en oplossingen in kaart gebracht. Met als doel dat iedereen mee kan doen. Ook leren we van mooie voorbeelden en starten we nieuwe initiatieven op. Daarom gaan we graag met u in gesprek. Welke knelpunten of drempels ervaart u? Wat zouden we anders kunnen doen?

Kun jij op de school of opleiding terecht van eigen keuze? Kun je werk doen dat aansluit bij je interesses en talenten? Of is dat met jouw leeftijd, culturele achtergrond, talenten of beperkingen relatief moeilijk? Mensen, oud of jong, uit de dorpen of uit de stad, met of zonder beperking en diverse achtergronden kunnen drempels ervaren. Op hun werk, op school, in hun vrije tijd, en in de buurt waar ze wonen. Daarom start de gemeente met het project Woerden Inclusief.

Interviews Van 6 tot en met 8 februari worden zestig interviews gehouden, met veel verschillende inwoners en organisaties. Wilt u hieraan meewerken of kent u iemand met een verhaal dat we moeten horen? Neem dan contact met ons op

Themabijeenkomsten In februari en maart zijn er thematafels over onderwijs, werk & inkomen, de inclusieve buurt, en vrije tijd, cultuur & sport. Tijdens deze bijeenkomsten praten we met diverse inwoners, scholen, bedrijven, clubs en verenigingen. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken. Bij de eerste bijeenkomst praten we over onderwijs: Wat houdt inclusief onderwijs in? Hoe sluit het onderwijs in Woerden aan zbij alle verschillende kinderen? Hoe kan elk kind optimaal leren? Wat is er voor nodig om elk kind naar de school van keuze te laten gaan? Alle bijeenkomsten vinden plaats in Woerden, bij aanmelding ontvangt u de uitnodiging met de benodigde informatie.

  • Onderwijs: dinsdag 21 februari 2017 19.30 – 21.30 uur
  • Vrije tijd, cultuur & sport: woensdag 8 maart 2017 19.30 – 21.30 uur
  • De inclusieve arbeidsmarkt: maandag 13 maart 2017 19.30 – 21.30 uur
  • De inclusieve buurt: maandag 20 maart 2017 19.30 – 21.30 uur

Terugkoppeling Op 28 maart zullen we tijdens een werkconferentie de resultaten van de interviews en themabijeenkomsten terugkoppelen. Samen ontwikkelen we initiatieven gericht op de inclusieve samenleving. De werkconferentie vindt plaats op dinsdag 28 maart 2017, 15.00 – 18.30 uur.

Meer informatie Wilt u meer informatie over dit project of wilt u zich aanmelden voor een interview, themabijeenkomst of de werkconferentie? Neem dan contact op met Anouk Bolsenbroek, bolsenbroek.a@woerden.nl of 14 0348. De locaties van de themabijeenkomsten en werkconferentie worden  bekendgemaakt.

Zie hier de motie die indertijd is ingediend door D66 Woerden en Progressief Woerden

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht