Ouderbijdrage die echt bijdraagt aan kansengelijkheid

17/04/2024 - De overheid heeft in 2021 de Wet Vrijwillige Ouderbijdrage aangepast en aangescherpt.
Volgens Progressief Woerden heeft de uitvoering van de wet ouderbijdrage tot doel om zowel kansengelijkheid van kinderen als ook de integratie van bevolkingsgroepen te bevorderen en daartoe behoort ook het aanvullende lesprogramma (lees reizen en uitstapjes).
Uit onderzoek van Progressief Woerden blijkt dat de informatie op de websites van scholen niet altijd overeenkomt met de intentie van bovengenoemde wet.

Lilian Biber, raadslid, stelt daarom vragen aan het college.
Deze vragen zijn inmiddels door het college beantwoord.

Progressief Woerden is blij dat het college onze visie deelt dat ouderbijdrage als vrijwillig moet worden ervaren. Wel vinden we dat de gemeente best wat meer mag meedenken over hoe we ervoor zorgen dat ouders met een kleine beurs geen onnodige druk ervaren door de ouderbijdrage. Wellicht is een solidariteitsfonds zoals Utrecht heeft ook voor Woerden een goed idee.

RPL besteedde aandacht aan dit onderwerp. Lees hieronder het artikel van RPL en vervolgens onze vragen.

Begin april beantwoordde het college van Woerden de vragen over de ouderbijdrage van raadslid Lilian Biber van Progressief Woerden. Aanleiding is dat niet iedere ouder begrijpt of er een ouderbijdrage betaald moet worden. De ouderbijdrage is een niet-verplichte financiƫle bijdrage aan de school van je eigen kind. Scholen gaan met de bijdrage op schoolreis of hebben uitstapjes.

Biber merkt op dat sommige scholen uit Woerden niet duidelijk maken dat de bijdrage vrijwillig is. Scholen gaven bij haar aan dat het voor henzelf ook een worsteling is. Als de ouders onvoldoende betalen, kunnen de kinderen niet op stap. Biber denkt dat de activiteiten soms wat dichterbij huis kunnen, wat zorgt voor minder kosten. Progressief Woerden vindt het belangrijk dat ouders de bijdrage betalen. Zij die de bijdrage niet kunnen betalen, mogen gebruik maken van het declaratiefonds van de gemeente om dat geld terug te vragen.

Volgens Biber zou voor Woerden het Solidariteitsfonds een oplossing kunnen zijn. Via dit fonds worden de ouderbijdragen eerlijk onder alle kinderen verdeeld. Dat wordt nu getest op basisscholen in Utrecht.

Bron RPL

Meer informatie over het solidariteitsfonds: lees meer

De gestelde vragen staan hieronder. Klik op deze link om ook de antwoorden te lezen. 

De vragen

 1. Is het college het met Progressief Woerden eens dat de gemeente van onderwijsorganisaties mag verwachten dat deze zich aan de wettelijke kaders houden, zeker als het gaat om het verkrijgen van publiek geld.
 2. Welke mogelijkheden ziet het college om te stimuleren dat scholen de Wet Vrijwillige Ouderbijdrage uitvoeren zoals die is bedoeld en te borgen dat alle leerlingen mee kunnen doen met alle onderwijsactiviteiten?
 3. Is het college bereid om met scholen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) in gesprek te gaan over de intentie van, en de communicatie over de ouderbijdrage, met de volgende uitgangspunten:
  • dat de ouderbijdrage vrijwillig is en dat geen enkele leerling mag worden uitgesloten, en dat deze bedoeling duidelijk wordt gecommuniceerd.
  • dat ook het aanvullende lesprogramma, zoals kamp, uitstapjes en reizen, vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage?
  • dat alle activiteiten (ook buitenlandreizen) niet onbedoeld kansengelijkheid en integratie in de weg staan.
  • dat kinderen van ouders die leermiddelen niet kunnen betalen in aanmerking kunnen komen voor een alternatief?
 4. Is het bij het college bekend dat sommige ouders zich onder druk gezet kunnen voelen? Is bekend dat scholen een betaalregeling (gespreid betalen) afspreken met ouders?
 5. Is het juist dat het primair onderwijs per leerling een bedrag betaalt aan het KUVO. Zo ja, hoe heeft dit bedrag zich de afgelopen 6 jaar ontwikkeld? Legt het KUVO hierover verantwoording af aan de gemeente?
 6. Klopt het dat de subsidie vanuit de gemeente is verlaagd en is sinds die tijd de bijdrage van ouders aan KUVO met meer dan de inflatiecorrectie verhoogd? Zo ja, met hoeveel precies?
 7. Welke criteria gebruikt de gemeente voor het vaststellen van de subsidie voor KUVO en op welke wijze wordt de bijdrage van ouders aan het KUVO meegenomen?

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht