Ouderbijdrage die echt bijdraagt aan kansengelijkheid

04/03/2024 - De overheid heeft in 2021 de Wet Vrijwillige Ouderbijdrage aangepast en aangescherpt.
Volgens Progressief Woerden heeft de uitvoering van de wet ouderbijdrage tot doel om zowel kansengelijkheid van kinderen als ook de integratie van bevolkingsgroepen te bevorderen en daartoe behoort ook het aanvullende lesprogramma (lees reizen en uitstapjes).
Uit onderzoek van Progressief Woerden blijkt dat de informatie op de websites van scholen niet altijd overeenkomt met de intentie van bovengenoemde wet.

Lilian Biber, raadslid, stelt daarom vragen aan het college.
Deze vragen worden binnen 30 dagen door het college beantwoord.

Lees hieronder de gestelde vragen

 1. Is het college het met Progressief Woerden eens dat de gemeente van onderwijsorganisaties mag verwachten dat deze zich aan de wettelijke kaders houden, zeker als het gaat om het verkrijgen van publiek geld.
 2. Welke mogelijkheden ziet het college om te stimuleren dat scholen de Wet Vrijwillige Ouderbijdrage uitvoeren zoals die is bedoeld en te borgen dat alle leerlingen mee kunnen doen met alle onderwijsactiviteiten?
 3. Is het college bereid om met scholen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) in gesprek te gaan over de intentie van, en de communicatie over de ouderbijdrage, met de volgende uitgangspunten:
  • dat de ouderbijdrage vrijwillig is en dat geen enkele leerling mag worden uitgesloten, en dat deze bedoeling duidelijk wordt gecommuniceerd.
  • dat ook het aanvullende lesprogramma, zoals kamp, uitstapjes en reizen, vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage?
  • dat alle activiteiten (ook buitenlandreizen) niet onbedoeld kansengelijkheid en integratie in de weg staan.
  • dat kinderen van ouders die leermiddelen niet kunnen betalen in aanmerking kunnen komen voor een alternatief?
 4. Is het bij het college bekend dat sommige ouders zich onder druk gezet kunnen voelen? Is bekend dat scholen een betaalregeling (gespreid betalen) afspreken met ouders?
 5. Is het juist dat het primair onderwijs per leerling een bedrag betaalt aan het KUVO. Zo ja, hoe heeft dit bedrag zich de afgelopen 6 jaar ontwikkeld? Legt het KUVO hierover verantwoording af aan de gemeente?
 6. Klopt het dat de subsidie vanuit de gemeente is verlaagd en is sinds die tijd de bijdrage van ouders aan KUVO met meer dan de inflatiecorrectie verhoogd? Zo ja, met hoeveel precies?
 7. Welke criteria gebruikt de gemeente voor het vaststellen van de subsidie voor KUVO en op welke wijze wordt de bijdrage van ouders aan het KUVO meegenomen?

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht