CDA en Progressief Woerden willen geld voor toekomstbestendige melkveehouderij

04/12/2019 - Den Haag heeft geld gereserveerd om de melkveehouderij in het veenweidegebied te helpen toekomstbestendig te worden. De gemeente zou moeten onderzoeken of deze middelen ingezet kunnen worden om Woerdense melkveehouders te helpen met een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Jelmer Vierstra van Progressief Woerden en Toos van Soest van het CDA namen het initiatief voor een motie met deze strekking. De motie werd aangenomen tijdens de raadsvergadering van 4 december.

Vierstra: “Wij hebben innovatieve melkveehouders in Woerden die in het programma ‘Veenweide in Beweging’ al veel onderzoek doen. Bijvoorbeeld naar wat zij kunnen doen om bodemdaling tegen te gaan binnen een gezonde bedrijfsvoering.” Van Soest vult aan: “Met klimaatverandering en de stikstofproblematiek komt er veel op boeren af. De meeste boeren zien wel dat zij hier ook een rol in te spelen hebben en willen dat ook wel. Maar veranderingen doorvoeren in je bedrijf kost geld en het is maar de vraag of dat op termijn terug te verdienen is. Wij willen dat het college gaat onderzoeken of we met deze Rijksmiddelen een toekomstbestendige melkveehouderij voor boeren makkelijker kunnen maken.”
Beide raadsleden zijn blij dat de Woerdense raad zo eensgezind achter de boeren staat en samen met hen de milieu-uitdagingen aan wil pakken. Vierstra: “Het lijkt er soms op alsof je zou moeten kiezen tussen boeren en duurzaamheid. De praktijk is dat het prima samen kan gaan. Maar dat begint met het erkennen van de impact op het milieu aan de ene kant, maar ook van de zakelijke realiteit waar boeren mee te maken hebben aan de andere kant.”

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht