Cultuurhistorie en ecologie op gespannen voet in de Singel

01/02/2019 - Het gemeentebestuur van Woerden is al enige tijd bezig met de aanpak van de Singel. Hierbij is het uitgangspunt geweest om de Singel dichter bij de cultuurhistorische achtergrond van verdedigingswerk te brengen. Dat betekent in de praktijk strakkere punten in het patroon, maar ook steile oevers door nieuwe beschoeiing. Dat laatste komt in de plaats van de meer natuurlijke oevers die zich de laatste decennia op deze plek hebben gevormd. Met gevolgen voor habitat van allerlei dieren die van een natuurlijk oever afhankelijk zijn, bijvoorbeeld watervogels. Daarom heeft Jelmer Vierstra de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Herkent het college dat de werkzaamheden aan de Singel tot minder natuurlijke oevers leiden?
  2. Zijn de gevolgen voor planten en dieren die van de meer natuurlijke oevers afhankelijk zijn meegenomen in de afweging voor de herinrichting?
  3. Wat is het college bereid te doen om het verdwijnen van habitat voor watervogels (meerkoet, fuut, eend etc.) in de Singel te voorkomen?
  4. Is het college bereid om biodiversiteit altijd een zwaarwegend argument te laten zijn bij voorstellen voor aanpassingen in de openbare ruimte? Waarbij biodiversiteit meer is dan drachtbomen voor bestuivende insecten ;-).

Deze vragen zullen binnen 30 dagen worden beantwoord door het college

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht