Spreektekst Marieke van Noort: Verstandig en sociaal, duurzaam samen sterk

01/11/2019 - Op 31 oktober is de gemeentelijke begroting van de gemeente besproken en vastgesteld. Als Progressief Woerden zien wij veel positiefs. Ondanks besparingen wordt het sociaal domein ontzien en blijven de duurzaamheidsambities overeind. Wij kunnen dus instemmen met de begroting. Maar we hebben nog wel wat wensen en voorstellen om de begroting nog beter en socialer en duurzamer te maken. Lees hier de spreektekst van fractievoorzitter Marieke van Noort.

Voorzitter,

Tijdens deze algemene beschouwingen wil Progressief Woerden het hebben over verstandig kiezen. Want dat is waar wij dit feest van de democratie mee in zijn gegaan. Welke keuzes in de begroting zijn verstandig? En welke voorstellen van de diverse fracties zijn dat? Kloppen die voorstellen met de behoeftes die wij zien in de samenleving?

Allereerst willen wij grote complimenten geven aan het college en de ambtelijke organisatie voor de leesbaarheid van de begroting, ondanks dat op het laatste moment op de eerste pagina’s keuzes moesten worden toegevoegd. En ook over de grote lijnen van die keuzes kunnen we een compliment uitdelen: met name de verstandige keuze om niet verder te snijden in de koers die we in het sociaal domein hebben uitgezet. Wij hebben samen met de coalitie er vertrouwen in dat de ingezette koers nog gaat renderen, omdat het inzetten op preventieve maatregelen, en het dichtbij organiseren van ondersteuning als mensen in de problemen komen, er uiteindelijk voor zal zorgen dat zwaardere zorg minder of niet nodig is. En dus dat mensen langer uit de problemen blijven en daardoor van het goede van het leven kunnen blijven genieten.

Toch zien we ook dat de pijn in het sociaal domein eigenlijk eerder genomen is, namelijk in het niet honoreren van ambities in het voorjaar. Dit waren stuk voor stuk ambities die als doel hadden om bij te dragen aan die preventieve koers in het sociaal domein. Allemaal verstandige voorstellen om te investeren in deze ambities, omdat je met nuchter verstand kan bedenken dat deze investeringen ervoor zorgen dat ze zich in de loop van de tijd dubbel en dwars gaan terug verdienen. Goed om te zien dat er vanuit de ambtelijke organisatie met een open vizier naar goede voorbeelden elders in het land, creatieve voorstellen komen om hier nog een tandje bij te zetten. En wat Progressief Woerden betreft, zou hier vol op ingezet moeten worden. We hebben dit dan ook opgenomen in onze alternatieve begroting, die jullie terug zien in het amendement …

Één enkel punt hebben we hier uitgelicht en voorzien van een eigen dekking, eerlijk gezegd gewoon omdat we de kans het grootst achten dat dit punt door andere fracties wordt omarmd. Dat is namelijk de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Progressief Woerden vindt de veiligheid van kinderen, volwassenen en ouderen in de huiselijke situatie van het allergrootste belang. Met een klein budget van 20.000,- per jaar kunnen we de implementatie van de meldcode huiselijk geweld de follow up geven die nodig is. Hard nodig, omdat we voor het verminderen van deze vreselijke vormen van geweld de ogen en oren van de samenleving nodig hebben. Van de vrijwilliger die over de vloer komt bij een oudere om af en toe samen boodschappen te doen of een kopje koffie te drinken tot aan de gymdocent van de basisschool, die een sensor moet hebben en onderhouden voor signalen van geweld tegen kinderen. Maar ook onze eigen medewerkers bij Woerden Wijzer moeten voortdurend alert zijn op situaties waarin huiselijk geweld en kindermishandeling zich voor kunnen doen. Deze investering in het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling gaat je begrotingstechnisch in de toekomst misschien weinig opleveren. Maar je verantwoordelijkheid nemen om er alles aan te doen wat in je macht ligt, om deze vormen van geweld te voorkomen, is een kwestie van liefde voor die Woerdenaren die slachtoffer zijn.

Een tweede topprioriteit van Progressief Woerden is al vele jaren het terugdringen van de wacht- en zoektijden voor sociale huurwoningen. En dan niet een topprioriteit zoals Mark Rutte er tientallen heeft (voor wie net als ik afgelopen weekend Arjan Lubach heeft gezien). En vele partijen zijn het hierbij in woorden met ons eens. Totdat er boter bij de vis moet komen (och daar is meteen een tweede vergelijking met de topprioriteiten van Rutte). Goed kijkend naar de antwoorden van het college op vragen over de door hen voorgestelde bezuinigingspost, leert ons dat het bezuinigen van slechts 25.000,- per jaar een rem zet op de ambities om die wacht en zoektijden te laten teruglopen. En dat terwijl we net in de woonbrief hebben kunnen lezen dat het college afgelopen jaar óók z’n ambitie niet heeft gehaald op dit gebied, en GroenWest aangeeft gráág te willen bouwen! Waar wachten we op… huphup!

In tegenstelling tot voorstellen van andere fracties, waarover in de tweede termijn meer, voorzien wij deze twee voorstellen zélf van een verstandige dekking. Wij vinden dat een bescheiden verhoging van de dekkingsgraad van de drie Woerdense markten prima te realiseren is. De manier waarop is uitvoering, maar wij suggereren het college vooral te kijken naar het verlagen van de kosten van de markten. Zo hebben we na het veiligheidsdebacle van de koeiemart in 2017, stevige investeringen gedaan om de veiligheid op orde te krijgen. Inmiddels hebben we drie jaar ervaring met de nieuwe manier van omgaan met de koeiemart. De ontwikkelkosten die er destijds bij kwamen kijken zijn dus niet meer nodig. Hoe efficiënt kunnen we nu een veilige koeiemart organiseren?

Tot slot ben ik er trots op dat Progressief Woerden wederom het Progressievere alternatief van de begroting kan presenteren. Wij maken daarin op onderdelen andere keuzes dan het college. Over de preventieve maatregelen in het sociaal domein heb ik al gesproken. Verder vinden wij het ronduit onverstandig om juist in de tijden dat het stikstofprobleem aangepakt moet worden, onder andere om de woningbouw weer goed op gang te krijgen, het duurzaamheidsbudget zo sterk te verminderen. Wij draaien daarom deze bezuiniging grotendeels terug. Ook willen wij dat er zo snel mogelijk schuifruimte komt voor bedrijven om de economie te blijven stimuleren en banen te behouden voor de Woerdense bevolking, en dus remmen we deze ontwikkeling niet af. Tot slot willen we dat het college het niet bij woorden laat als het gaat om verstandig begroten. De schuldenquote rijst de pan uit, de enige verstandige manier om dat te voorkomen is om het aanleggen van die vrijwel nutteloze brug over de Rijn uit de begroting te schrappen.

Wij zijn weer benieuwd wanneer de coalitie het lef heeft om die verstandige keuze te gaan maken.   

Deel dit artikel


Fotoalbum

Spreektekst Marieke van Noort: Verstandig en sociaal, duurzaam samen sterk (foto 1/1)

Nieuwsoverzicht