Moties en amendementen

04/11/2021 - Als je commentaar hebt op de koers van de komende jaren dan moet je ook aangeven hoe het dan moet. Progressief Woerden stuurde daarom een groot aantal moties en amandementen in, of tekende moties en amendementen van andere partijen die binnen het programma pasten. Er is zelfs een tegenbegroting ingeleverd.

Hieronder vindt u de moties en amendementen die Progressief Woerden heeft ingediend. Deze geven een goed beeld van de richting die Progressief Woerden op wil.

Algemeen:

In de tegenbegroting wil Progressief Woerden meer sociale huur. Nu is dat 20% van alle nieuw te bouwen huizen, wij willen 30%. Dat betekent dat er minder verdiend gaat worden op vastgoed. Geld kan worden vrijgemaakt door de vierde BOA niet aan te stellen. Gezien het veiligheidsgevoel van Woerdenaren is deze uitgave overbodig. 

We schrappen de Rembrandtbrug. Dat betekent dat we vanaf 2023 minder kapitaallasten op de begroting hebben. Dat neemt per jaar toe. Daarmee kunnen we op de langere termijn alle voorstellen dekken. Bovendien laten we een financieel gezondere gemeente achter: wat resulteert in een veel gezondere schuldquote. De tegenbegroting

Nieuwe speeltoestellen. Progressief Woerden wil dat alle kinderen overal kunnen spelen. Daarom moet geïnvesteerd worden in leuke, nieuwe en toegankelijke speeltoestellen. Dit staat pas vanaf 2023 in de planning. Progressief Woerden wil dit sneller realiseren en zet het op de investeringslijst van 2022. Dit betekent extra kapitaallasten van € 5.000 in de jaren erna. Spelende kinderen in 2022.

Inkomen en werk:

Progressief Woerden vindt dat niemand onnodig op de bank hoeft te zitten. Met het huidige maximum van 4 Beschutte werkplekken per jaar laten we niet iedereen die dat wil meedoen. De gemeente wordt verzocht twee extra banen te creëren.  Meer kansen om mee te doen op de arbeidsmarkt.

Wanneer een kind de leeftijd van 21 jaar bereikt heeft dat grote gevolgen voor de uitkering van de ouder. Met de huidige woningnood is het voor een kind vaak niet mogelijk om het huis te verlaten. Langer samen met kinderen onder één dak, zonder korting op de bijstand.

Omdat samenwonen nogal gevolgen heeft voor het ontvangen van een uitkering, blijven veel mensen op zichzelf wonen. Met de huidige woningnood is dit niet wenselijk. Daarbij moeten mensen met een uitkering niet gehinderd worden bij het aangaan van een relatie. Liefde mag opbloeien, ook in de bijstand.

Uitgaan en recreëren.

Iedereen doet mee. Progressief Woerden wil dat inclusie in het gemeentelijk beleid wordt geborgd met een ‘aanjager’ die onderdeel is van de organisatie. Borgen van iedereen doet mee.

Gezondheid:

Sinds 2021 is gestart met een nieuwe manier van subsidiëren van vrijwilligersorganisaties in de informele zorg (het voorliggend veld). Vrijwilligersorganisaties moeten aantonen dat hun resultaten meetbaar zijn en gerelateerd aan de doelen vanuit de Maatschappelijke Agenda. Dat mag niet leiden tot ingewikkelde administratie. Vertrouwen in vrijwilligers in de informele zorg.

Wonen:

Progressief Woerden verzoekt de gemeente om samen met GroenWest en Woerdense ondernemers nog voor de zomer van 2022 de mogelijkheden te onderzoeken voor bouwen met een innovatief karakter zoals de realisatie van tiny houses, micro-appartementen, prefab bouw, modulaire bouw en houtskeletbouw Woningnood vraagt om innovatieve aanpak.

Duurzaamheid:

De gemeente wordt verzocht een compact actieplan op te stellen met concrete maatregelen om inwoners met een kleine portemonnee te helpen isolatiemaatregelen te financieren op korte termijn. En verder inwoners en ondernemers actief te informeren over verschillende mogelijkheden om de eigen woning/het eigen bedrijfspand te verduurzamen. Warmtetransitie, ondersteun onze inwoners en pak de bewonersparticpatie anders aan.

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht