Kandidaatstelling gemeenteraadslid en wethouder geopend tot 31 augustus

01/07/2021 - In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen! De aanmelding voor kandidaatstelling voor gemeenteraadslid en wethouder voor Progressief Woerden is nu officieel geopend! Kijk naar de profielschets voor gemeenteraadslid en/of wethouder waar we naar op zoek zijn.

Stuur uiterlijk 31 Augustus een email naar juliavanwinden@progressiefwoerden.nl met aangehecht je motivatie op ongeveer een half A4-tje en je cv. Als je je wilt kandideren als gemeenteraadslid, geef dan aan voor welke plek je wilt gaan (1, 2-4, 5-6, 7-8). Houd er vast rekening mee dat we gesprekken inplannen op de avonden van 14, 15, 21, 22 en mogelijk 28 en 29 september. En als kandidaat natuurlijk je steentje aan bij in de campagne.

 

 

Als raadslid van Progressief Woerden...

 • Ben je volksvertegenwoordiger: je bent integer en onafhankelijk en zet je in voor het algemeen belang;
 • Heb je concrete ideeën ter verbetering van de (voorzieningen in de) gemeente, die je met de achterban en maatschappelijke organisaties realiseert;
 • Ben je nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en heb je een brede belangstelling voor thema’s die in de Woerdense politiek spelen;
 • Ben je benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente. Je luistert en neemt mensen serieus;
 • Heb je politiek inzicht, zowel bij het politieke handelen in de gemeenteraad als bij het nemen van initiatieven buiten het gemeentehuis. Je bent in staat (politieke) coalities te smeden;
 • Kun je standpunten mondeling en schriftelijk helder en toegankelijk presenteren voor verschillende doelgroepen;
 • Heb je concrete ideeën ter verbetering van de (voorzieningen in de) gemeente en ben je gedreven om deze te realiseren;
 • Ben je benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente. Je luistert en neemt mensen serieus;
 • Ben je helder over wat je wilt, in het politieke debat, binnen en buiten de partij;
 • Kun je debatteren, op een bewonersavond spreken, een persbericht schrijven en social media inzetten voor je politieke doelen;
 • Ben je in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd- en bijzaken te scheiden en samen te werken in een fractie;
 • Heb je een teamspirit, onderhoudt je actief contact met de partij Progressief Woerden en neem je deel aan campagneactiviteiten;
 • Handel je onder alle omstandigheden naar de waarden, visie en regels van Progressief Woerden (bv. t.a.v. integriteit, afdracht, etc.);
 • Ben je bereid en in staat om ca. 16 uur per week te besteden aan het werk voor de raad en Progressief Woerden.

Kun je duidelijk verwoorden waarom je Progressief Woerden wilt vertegenwoordigen. Je...

 • Begint aan de kant van de mensen in plaats van het budget;
 • maakt je hard voor een gemeente met voorzieningen die het mogelijk maken voor al haar inwoners een fatsoenlijk bestaan te leiden;
 • Zet je in voor een duurzame samenleving waarin klimaatmaatregelen niet alleen vanuit economisch perspectief worden benaderd, maar uit zorg voor het milieu van vandaag en morgen;
 • Onderschrijft het belang van diversiteit en inclusiviteit bij beleid en betrokkenheid van bewoners;
 • Zet je in voor wijken, waar iedereen een plek kan vinden om te wonen en te leven;
 • Stelt jezelf voortdurend de vraag: hoe doen en denken burgers, gebruikers of kiezers mee?

 

 

De wethouderskandidaat die wij zoeken...

Progressief Woerden en de fractie

 • Heeft een politieke agenda die uitstekend past binnen het gedachtegoed van Progressief Woerden en de lokale fractie;
 • Toont een vernieuwende, sociale en groene visie op de gemeente en bevolking;
 • Wil zowel op korte als lange termijn concrete maatschappelijke resultaten behalen;
 • Heeft de ambitie om de samenleving te dienen en om een actieve bijdrage te leveren aan de democratie;
 • Levert een bijdrage aan de profilering van Progressief Woerden;
 • Onderhoudt een goede band met de fractie, is integer en authentiek en handelt onder alle omstandigheden naar de waarden van Progressief Woerden.

De raad en het college

 • Heeft overtuigingskracht en kan brede steun voor zijn/haar plannen verwerven;
 • Heeft politiek inzicht in de omgang met andere partijen, college en ambtenaren;
 • Kan omgaan met loyaliteit aan het college en aan de raad.

De ambtelijke organisatie

 • Is in staat om een complexe, ambtelijke organisatie aan te sturen;
 • Is voortdurend gericht op het verhogen van de dienstverlening en kwaliteit van de gemeentelijke organisatie;
 • Wil de emancipatie, zelfstandigheid, maatschappelijke invloed en verantwoordelijkheid van mensen voor zichzelf en de ander bevorderen en stuurt de gemeentelijke overheid op die doelen aan.

De bevolking en andere belanghebbenden

 • Staat midden in de samenleving en weet een sterk netwerk in en op te zetten;
 • Spreekt de taal van de bewoners en is helder, recht door zee en communiceert overtuigend;
 • Geeft concreet invulling aan het belang van diversiteit en inclusiviteit bij beleid en betrokkenheid van bewoners;
 • Neemt vragen serieus en zorgt voor een snel en begrijpelijk antwoord naar bewoners of volksvertegenwoordiging;
 • Kan op voet van gelijkheid, maar met politieke visie, partnerschappen organiseren met (publieke) instellingen en maatschappelijke groeperingen;
 • Is een geduldig en nauwkeurig luisteraar.

 

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht