Den Oudsten: Veilige en gezonde wijk voor mens, dier en natuur

18/10/2018 - De fractie van Progressief Woerden maakt zich zorgen om de veiligheid en de gezondheid van de nieuw te bouwen wijk op het Den Oudstenterrein. Afgelopen weekend werd bekend dat er kritiek is van de Veligheidsregio Utrecht op onder andere de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Al eerder kregen wij signalen van omwonenden over ransuilen en vleermuizen die in de knel zouden kunnen komen. Tot slot worden er ook hier weer de nodige bomen gekapt.

Coby Franken van Progressief Woerden en zelf inwoner van het Staatsliedenkwartier stelt hier vragen over. “Natuurlijk zijn wij reuzeblij met deze nieuwbouw van een wijk met stevige ambities op het gebied van groen en duurzaamheid, maar we maken ons nu toch wel een beetje zorgen. Want hoe zit het dan met die kritiek van de veiligheidsregio? Is de wijk voldoende bereikbaar voor hulpdiensten? En op welke wijze wordt er zorggedragen voor de huidige populatie van ransuilen en vleermuizen. En hoe wordt gezorgd dat alle al gekapte bomen weer volgens afspraak worden vervangen. En hoe zit het met die vervuilde grond? We gaan er van uit dat we hier allemaal bevredigende antwoorden op zullen ontvangen van het college. Maar wij willen wel zeker weten dat we hier bouwen aan een echte veilige, groene en gezonde wijk voor mensen, dieren en natuur.

RPL-FM besteedde hier aandacht aan Interview met Coby

Hieronder de gestelde vragen:

In het AD van 12 oktober stond een artikel geheten “Veiligheid komt in het gedrang” over het Den Oudstenterrein.

1. Is het college op de hoogte van het artikel?

2. Herkent het college de kritiek van de VRU?

3. Wat maakt dat de VRU niet tijdig is benaderd voor vooroverleg?

In het artikel staat dat er nader technisch onderzoek is gedaan en dat de in het bestemmingsplan onderbouwd zal worden dat er geen veiligheidsmaatregelen nodig zullen zijn.

4. Op welke wijze wordt gegarandeerd dat de woningen goed bereikbaar zullen zijn voor hulpdiensten?

5. Op welke wijze wordt rekening gehouden met de aangrenzende spoorlijn?

Uit andere informatie is bekend dat op het Den Oudstenterrein bijzondere vogels en vleermuizen aanwezig waren. Ook is bekend dat de grond vervuild is/ was

6. Op welke wijze wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van deze dieren en hoe wordt gezorgd dat deze op tijd en veilig een goede (nieuwe) plek hebben?

Er zijn en worden bomen gekapt op en rond het terrein in verband met de nieuwbouw.
7. Wanneer en waar zullen vervangende bomen worden geplant
8. Hoe wordt gezorgd dat de vervuilde grond voldoende is gereinigd zodat er straks sprake is van een schone en veilige wijk voor mens, dier en natuur?

Progressief Woerden

Coby Franken

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht