Progressief Woerden: “Asociaal beleid om een brug.”

23/09/2020 - Zonder Rembrandtbrug zouden alle voorgestelde bezuinigingen op participatiebeleid, armoedebeleid en natuur- en milieueducatie helemaal niet nodig zijn en blijft er wel geld over om het verzet tegen gaswinning vol te houden. Ook is er zonder Rembrandtbrug 10% minder OZB-verhoging nodig dan de coalitie voorstelt en bouwt de gemeente minder schulden op. Als het aan Progressief Woerden ligt kiest Woerden een heel ander beleid. Fractievoorzitter Marieke van Noort: “Het college voert een hele rij asociale en onverstandige bezuinigingen door, zadelt de burger met een enorme lastenverhoging op van wel 23% extra OZB. Allemaal om een brug te betalen die verre van noodzakelijk is.”

Afgelopen raadsvergadering werd helaas het raaadsvoorstel wel aangenomen. Een aantal maatregelen zijn gelukkig teruggedraaid waaeronder het armoedebeleid. Maar de grote lijn blijft dat deze brug nog jarenlang blijft drukken op onze gemeente.

Afgelopen donderdag, 23 september, sprak de gemeenteraad over het bezuinigingsplan van het college. Als het aan Progressief Woerden ligt was dit voorstel volledig verbouwd. Van Noort: “Alles waarvoor wij in aanloop verkiezingen hebben gewaarschuwd blijkt uit te komen. Toen zeiden het CDA en LijstvanderDoes dat er geen OZB-verhogingen nodig zou zijn en ook dat de Woerdenaar die van de overheid afhankelijk is er geen last van zou krijgen dat er een peperdure brug moest komen.” Maar niets is minder waar. “Wat we nu zien is dat het armoedebeleid volledig uitgekleed wordt, dat de ondersteuning aan mensen die door een beperking niet aan gewoon werk komen wordt geminimaliseerd  en dat we zelfs stoppen met het verzet tegen gaswinning onder Molenvliet en de basisschoollessen over natuur en milieu. En dan nog is het niet genoeg want er is ook nog een verhoging van de OZB van 23% nodig.”

 

Wat Progressief Woerden betreft is de prijs die we voor de brug betalen veel te hoog. Van Noort: “Vooral omdat er geen noodzaak voor deze brug is. De effecten van de aanpassingen aan alle kruispunten in Woerden-West zijn nog niet eens duidelijk en door de enorme groei van het thuiswerken door corona is er veel minder verkeer op de weg. Waarom zou je dan je hele begroting op zijn kop zetten voor zo’n brug? Onbegrijpelijk dat partijen als D66 en CU-SGP hiermee instemmen. Deze partijen hadden in het verleden ook een sociaal hart en waren voor verstandig verkeersbeleid. Dit voorstel is echt een ramp voor Woerden.” Progressief Woerden diende een amendement in op de bezuinigingsvoorstellen om te proberen de bezuinigingen van tafel te krijgen en de stijging van de OZB te verminderen.

 

Via een U-bocht met een extra taakstelling voor de ambtelijke organisatie wist de coalitie zelf een aantal maatregelen uit het voorstel te krijgen: armoedebeleid, milieu-educatie, laat Woerden niet zakken en een deel OZB-verhoging gingen gelukkig van tafel. Uiteraard willen ook wij dat die maatregelen niet doorgaan en hebben we alles gesteund. Maar we blijven met een enorme zure nasmaak zitten: deze brug kost zoveel dat we nog jarenlang bij na niet meer kunnen investeren en dat we ook geen enkele ruimte hebben om coronategenvallers op te vangen.

Daarom hebben we ook meegedaan met de motie van wantrouwen tegen het gehele college vanwege financieel wanbeleid. Deze werd natuurlijk niet aangenomen maar we hebben daarmee wel een signaal afgegeven dat dit beleid niet ok is voor Woerden

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht