Rekenkamerrapport Armoedebeleid in de gemeente Woerden

12/11/2021 - In oktober 2021 leverde de Rekenkamer een goed rapport af over het Armoedebeleid in Woerden. Gekeken werd naar het gemeentebeleid. Omdat de mensen die arm zijn niet zijn gehoord organiseert Progressief Woerden samen met verschillende partners op 30 november een avond over armoede met de vraag: 'Wat heb je aan de gemeente als je arm bent?' De bedoeling is om te kijken waaraan behoefte is in deze groep en te onderzoeken of ze voldoende worden gesteund om de problemen op te lossen. Nadere informatie over deze avond volgt nog.

Woerden is een relatief welvarende gemeente maar ook in woerden komt armoede voor. We weten niet hoeveel precies, maar een schatting gaat uit van 760 huishoudens. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het huidige beleid. 

Een van de aanbevelingen van de commissie is om de schatting van 750 om te zetten naar werkelijke aantallen. 

Progressief Woerden heeft zich duidelijk uitgelaten over de nodige stappen die nu te nemen zijn.

Allereerst moet de communicatie naar mensen die in armoede leven duidelijker. In brieven en gesprekken moet eenvoudige en duidelijke taal worden gebruikt. Ook moet het duidelijker zijn bij wie je moet zijn als je in de problemen komt of zelfs al voorziet dat je in de problemen komt. 

Ook wil Progressief Woerden graag weten wat er met het maatwerkfonds is gebeurd. Dit fonds was in het leven geroepen om armoede te bestrijden en is in de afgelopen jaren te weinig aangesproken. Alhoewel Progressief Woerden blij is met het rapport van de rekenkamer, heeft ze ook een punt van kritiek. En dat is dat de mensen die in armoede leven te weinig zelf aan het woord komen.

Daarom organiseert Progressief Woerden samen met de Raad van Kerken, CU/SGP en SP een bijeenkomst op 30 november om met de doelgroep zelf te spreken. Het thema is: 'Wat heb je aan de gemeente als je arm bent in Woerden'. 

 

.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht