De bodem is de baas

24/01/2023 - Aldus boer Koen Spruit tijdens het themacafé De toekomst van het Woerdense landelijke gebied van Progressief Woerden op 18 januari.

Een gezonde bodem wemelt van leven: wormen en insecten, maar ook bacterien en schimmels. “Een goed bodemleven geeft gezonde planten, gezonde koeien en gezond voedsel voor mensen” vertelde Monique van der Laan van biologische boerderij de Beekhoeve in Kamerik.

De drukbezochte avond was georganiseerd door Progressief Woerden voor boeren, burgers en geinteresseerden om eens door te praten aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden en voorbij polariserende one-liners. Niet alleen de stikstofproblematiek, maar ook bodemdaling, waterkwaliteit en kwaliteit van de bodem hebben invloed op ons Groene Hart. Het Groenboerenplan, een initiatief van gezamelijke biologische boeren werd tegen het licht gehouden op zoek naar waardevolle aanknopingspunten.

Naast Van der Laan van de Beekhoeve en melkveehouder Koen Spruit uit Zegveld gaf de gebiedscooperatie Ons Polderhart uit Harmelen een inkijk in hoe zij bijdragen aan een duurzaam vitaal landelijk gebied: boeren én burgers nemen samen regie en werken samen aan een bijdrage aan de energietransitie met zon op dak en kleine windmolens. Daarnaast verwijderen ze asbestdaken en ze zorgen gezamenlijk voor een AED in hun polder.  Daarna gingen alle sprekers samen met wethouder Ad de Regt, die het perspectief vanuit de gemeente toelichtte, in gesprek met de zaal.

Opgeroepen werd lokaal en seizoensgebonden producten te kopen voor een eerlijke prijs en om trots te zijn op het Woerdense ommeland. Van der Laan: “Het is géén groene woestijn”. Overheidbeleid zou scherpe doelen moeten stellen, en het aan de boeren moeten laten hoe die te bereiken. “Het is van belang om samen lokaal te werken aan een duurzaam perspectief, met boeren, burgers en de overheid”, vatte Marjolein Doorewaard van Progressief Woerden de avond samen.

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht