Woerden kan meer doen voor vluchtelingen

09/09/2022 - Progressief Woerden stelde al vaker vragen over opvang vluchtelingen en wat Woerden meer zou kunnen doen om de nood in Ter Apel te verlichten. De antwoorden op de laatste vragen waren aanleiding om het te agenderen. Op donderdag 8 september was het debat op een politieke avond. Lees hieronder de spreektekst van Coby Franken voor deze avond.

Mensen vluchten voor oorlog, voor rampen, omdat ze hun leven niet zeker zijn vanwege wie ze zijn, of van wie ze houden en waarin ze geloven. En dan zegt Progressief Woerden: vluchtelingen zijn geen probleem, vluchtelingen hebben een probleem.

Een probleem dat onze samenleving met een beetje goede wil prima kan oplossen. Want hoewel de beelden uit Ter Apel anders suggereren zijn er niet meer vluchtelingen dan ooit. Het probleem is niet de instroom, maar laksheid van diverse overheden waardoor de vluchtelingen ophopen in Ter Apel. En wij als gemeentes zijn een deel van de oplossing. Niet voor niets wordt door de staatsecretaris, het veliligheidsberaad en meerdere adviesorganen een klemmend beroep gedaan op gemeentes voor meer opvang en meer huisvesting statushouders.

Wij stelden al vaker vragen over wat Woerden allemaal wel en niet doet voor vluchtelingen. De antwoorden op de laatste vragen zijn aanleiding om dit nu te agenderen.

We hebben nu ook meer informatie gekregen over de mogelijkheden die het college heeft om statushouders te huisvesten. Allereerst zijn we heel blij met het feit dat het college stil staat bij de nood in Ter Apel en zoekt naar wat we als Woerden kunnen doen. En de bereidheid toont op basis van aantal scenario’s het gesprek aan te gaan met de raad. Ik loop twee thema’s: opvang asielzoekers en huisvesten statushouders langs en geef dan ook onze kijk op de scenario’s

Over asielzoekers:  In de raadsinformatiebrief staat dat het probleem er niet meer is, maar in de laatste brief schrijft de VNG dat er toch wel degelijk behoefte aan inspanningen van gemeentes, ook als het gaat om opvang asielzoekers. We vinden dat we daarin als gemeente echt nog wel een verantwoordelijkheid hebben. Bovendien is de basisafspraak dat alle kosten worden vergoed voor opvang en ook crisisopvang. PRogressief Woerden pleit voor twee type acties:

Wij willen allereerst wel serieus kijken naar kleinschalige opvang in Woerden. Voorbeelden zijn er genoeg: Maas aan de Horst, Kampen en nu ook Waddinxveen. Er wordt nog steeds gezocht naar opvangplekken voor asielzoekers. Gelukkig zijn er nu wel gemeentes die groepen minderjarige asielzoekers opvangen. Kinderen uit Syrie en Iritrea. Maak afspraken over een kleine groep, zoals onze omliggende buurgemeentes, die mogelijkheid geeft ook het COA. Er zijn veel lege kantoren om maar wat te noemen. Scenario twee lijkt hier ook een optie voor te zijn. En zoek hierbij samenwerking met de kerken en andere maatschappelijke organisaties met ruimte en menskracht.
Dan de Crisissituatie die nu even lijkt te zijn verminderd, er slapen daar geen mensen meer buiten, maar we hebben dat met ons allen wel laten gebeuren, hoe afschuwelijk is dat, laten we afspreken dat we dat niet meer willen en dat als zoiets gebeurd, dat het college dan snel mag reageren. Als het echt nodig is moet ook Woerden meteen zijn vinger kunnen opsteken om te helpen. Het college moet hierin de verantwoordelijkheid nemen en ook kunnen nemen.

En dan statushouders, inderdaad is daar een grote extra inspanning gewenst en er komt sowieso ook een extra opgave van het Rijk. We zijn blij dat we de taakstelling nu halen, en ook dat er op termijn nieuwbouw komt waar ook huisvesting voor statushouders zal zijn. Maar er is meer nodig en Er is nu extra geld beschikbaar. Dus: onze oproep is Ga bouwen en verbouwen aan tijdelijke woningen. Oftewel volle vaart voor Scenario twee dus. Voor statushouders en op termijn ook voor andere woningzoekenden. Dus wij pleiten ook voor het combnineren van scenario 2 met scenario 3b, en zoek dan een snel te realiseren optie. Zoals Lars in Lelystad of microwoningen. Vanochtend las ik dat het rijk 2000 flexwoningen koopt waar de gemeentes op kunnen intekenen. Pak alle ruimte die je als gemeente krijgt om extra tijdelijke woningen te bouwen. Dit is alleen maar een kans!

Wat ons betreft zeggen we dus: scenario 2 en ook wel 3b (= tijdelijke bouw en ook gemengde woonvormen) meenemen, ook ivm de andere vormen van woningnood. Als het om heel specifiek de Bleek gaat willen we daar ook sowieso wel breder naar kijken. Er staan op korte termijn zomaar 50 appartementjes vrij. Er zijn ook andere noodsituaties van mensen die op straat staan of dreigen te komen. Neem dat ook mee! En naast de Bleek zeker ook zoeken naar andere locaties. Als Woerden, samen met alle maatschappelijke organisaties, en ook samenwerkend in de regio.

Nawoord: tijdens het debat bleek veel draagvlak voor het versneld opvangen van statushouders in tijdelijke woningen. Daarbij werd ook benadrukt dat deze tijdelijke woningen ook voor andere spoedzoekers uit Woerden zouden moeten worden ingezet.

De wethouder gaat dit verder uitzoeken en uitwerken tot een concreet voorstel.

Als Progressief Woerden zijn we enerzijds blij met de toezeggingen en ook het draagvlak voor het versnel opvangen van statushouders.

Wat ons wel zwaar op het hart ligt is dat onze oproep om ook plek te maken voor asielzoekers en opties voor crisisopvang te onderzoeken bijna geen steun kreeg. Ook omdat blijkbaar wordt gedacht dat het allemaal wel meevalt en dat de problemen in Ter Apel wel opgelost zijn. Helaas is dat niet onze bevinding.

 

Het debat kan worden teruggekeken op de website van de gemeenteraad: Debat vluchtelingen

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht