Inclusie maakt het verschil

08/06/2017 - Vorig jaar werd het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking van kracht. Aanleiding voor Progressief Woerden en D66 om aan te dringen op lokaal inclusiebeleid. Het college pakte de uitdaging op. Afgelopen maanden werd gewerkt aan het opstellen van een 'routekaart' inclusie. Deze kwam tot stand op basis van heel veel gesprekken en bijeenkomsten met inwoners met en zonder beperking en een grote diversiteit aan leeftijd, leefstijl en kleur. Nu wordt de routekaart met speerpunten om aan te werken voorgelegd aan de raad. Zal de raad de inclusiegedachte omarmen en echt willen investeren in inclusie? Coby Franken van Progressief Woerden deed een persoonlijk pleidooi in de commissie welzijn waar de eerste bespreking plaatsvond.

Wat is inclusie en hoe exclusief moet je zijn om te werken aan inclusie? Maar eerst een gedicht.

Je bent zo mooi 
anders 
dan ik,
natuurlijk niet meer 
of minder
maar
zo mooi 
anders,
ik zou je nooit
anders dan
anders willen.

Hans Andreus


De inclusiegedachte maakt het verschil, dat er verschil mag zijn en dat we niet hoeven aanpassen of integreren maar juist ruimte geven aan dat het anders kan en mag. Het recht om anders te zijn. Dat is inclusie. En dat is waar de route heen moet leiden.

Ruim een jaar geleden dienden we met D66 de motie lokaal inclusiebeleid in. De aanleiding was het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Dit VN verdrag bepaalt dat de rechten van ieder mens, ook specifiek van toepassing zijn voor mensen met een handicap of beperking en dus dat de hele samenleving toegankelijk moet zijn voor hen. Handicap wordt daarbij breed opgevat, mensen met een psychische beperking, lichamelijke en visuele beperking.
Het college is vervolgens aan de slag gegaan en heeft gekozen voor de brede insteek van inclusie, niet alleen de genoemde groep uit het VN-verdrag maar iedereen doet mee, ongeacht kleur, leeftijd, leefstijl, gender en meer.

Die brede insteek is goed zichtbaar in de routekaart. Er is met heel veel mensen gesproken en vele bijeenkomsten zijn belegd. Meer dan 50 interviews, een zeer breed samengestelde meedenkgroep, thematafels rond de verschillende gebieden van werk, buurt, etc. Alles bij elkaar denk ik dat er een hele brede maatschappelijke dwarsdoorsnede van de Woerdense samenleving in alle haar gedaantes mee heeft gedaan.
Nu ligt er de routekaart met een aantal uitgangspunten en de ambitie hier verder mee te gaan.
Als PW juichen we dit toe

Maar dit inclusiebeleid raakt mij ook persoonlijk, het gedicht van het begin stond op de trouwkaart toen mijn vrouw en ik hier in Woerden zijn getrouwd. ik ben zelf als lesbische vrouw een van de inwoners waar dit beleid zich op richt. Samen met mijn vrouw ook geinterviewd. En herken ik mij? Niet meteen. Er staat nergens iets expliciet in het stuk over homoseksualiteit bijvoorbeeld. En dan kom ik bij de vraag: hoe expliciet kun je zijn en moet je zijn om inclusie juist breed te benaderen.

De hoop is dat deze routekaart ertoe leidt dat ik, en alle anderen met een andere leefstijl, een andere kleur, andere mogelijkheden, kortom, anders, dat we ons echt ingesloten voelen, dat ik, ook als ik wellicht zorg nodig heb, als ik kwetsbaar ben, dat ik dan er alle vertrouwen in heb dat ik in Woerden mezelf kan zijn en blijven. Dat ik niet toch liever naar een grote stad ga om in een roze woongroep te wonen zodat ik niet steeds hoef te voelen dat ik anders ben. Dat het 'gewoon'. Is om anders te zijn. Dat het niet even slikken is bij anderen als ze merken dat het vanzelfsprekende, de standaard niet voor ons past. Dat je niet ziet dat er wordt gedacht: shoot, we moeten even schakelen. 

De volgende stap is om concreet te worden over wat we in al onze diversiteit kunnen verwachten om ingesloten te worden zodat iedereen erbij hoort.
Bijvoorbeeld:

  • Een doventolk bij alle bijeenkomsten
  • Alleen bijeenkomsten die altijd toegankelijk zijn voor rolstoelers
  • Intrekken subsidies voor niet-toegankelijke instellingen
  • Voorlichting over homoseksualiteit op alle scholen
  • Genderneutrale toiletten in openbare gebouwen

Er moeten nog heel veel drempels geslecht worden voor we zover zijn.
Ik hoop dat we al deze hobbels expliciet gaan benoemen en concreet gaan slechten en dat het niet slechts bij goede bedoelingen blijft.

Woerden is een mooie stad en ik heb echt het gevoel hier mezelf te kunnen zijn, ik denk dat juist Woerden, waar nu al een goede basis is voor jezelf mogen zijn, waar het credo is "iedereen doet mee" in staat is om de echte inclusie vorm te geven. Doe mee!

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht