Progressief Woerden wil duurzame verkeersvisie

28/01/2016 - Jelmer Vierstra verwoordt de visie van Progressief Woerden op de verkeersvisie van Woerden. Het is duidelijk waar wij voor staan: groene buitenruimtes, voorrang voor fietsers en elektrisch vervoer.


Woerden gaat werken aan een nieuwe visie op verkeer. Omdat de vorige verkeersvisie inmiddels al de nodige jaren oud is en omdat wij dat afgesproken hebben toen wij besluiten namen over de ontsluiting in Woerden West. Maar dat zijn dan misschien wel de praktische redenen om het te doen, het zijn niet per se de goede inhoudelijke argumenten. Maar die zijn er gelukkig ook. Want er is nogal wat veranderd sinds de laatste visie is opgesteld:
• Bijvoorbeeld de huidige verkeersstructuur in en om Woerden, denk aan BRAVO, de aangepaste aansluitingen op de A12. Maar ook de centrumring en nieuwe fietsverbindingen zoals de Mandelabrug en de fietsroute naar Harmelen en Utrecht langs de plas.
• Maar ook de bevolkingsomvang en samenstelling is veranderd. Snel & Polanen heeft zijn grootste omvang zo’n beetje bereikt en ook dat heeft zijn gevolgen voor het verkeer. Zowel per fiets als per auto.
• En daarnaast nog een aantal andere ontwikkelingen die van invloed zijn. Onze ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030 bijvoorbeeld. En de ontwikkeling van elektrische mobiliteit die de komende twintig jaar waarschijnlijk exponentieel zal blijven groeien. Goed nieuws, omdat gezondheid en de leefbaarheid van onze planeet daarvan zullen profiteren.

Hoogste tijd dus voor een nieuwe visie. En wat de wethouder betreft eentje die nadrukkelijk met onze inwoners zal worden opgesteld. En ook dat is goed nieuws. Want als er één onderwerp is waarop de visies in deze raad aardig vast zitten dan is het wel op verkeer. Een onderwerp dat zich er in potentie dus goed voor leent. En daarom in de eerste plaats complimenten voor de wethouder dat zij het op een dergelijk onderwerp aandurft om zo nadrukkelijk inwoners te betrekken.
Maar daar zit ook gelijk de zorg. Want als je inwoners gaat betrekken dan moet je heel goed weten hoe je dat gaat doen en wat je van die inwoners verwacht, qua output. Maar ook hoe je de verwachtingen bij de inwoners goed schept. Want een visie gaat niet over individuele drempels in de weg, verkeersdrukte op een bepaald tijdstip of een hinderlijk paaltje in het fietspad. En dat is wel vaak het niveau waarop burgers hun dagelijkse problemen en ergernissen ervaren.
Vraag aan de wethouder is hoe zij een brede afspiegeling van de bevolking betrokken en tevreden gaat houden in een proces dat waarschijnlijk op een behoorlijk abstractieniveau blijft?
En dan de vraag waar het inhoudelijk allemaal over zal gaan. De notitie is vrij helder; de reeds geplande woningbouw, deskundige verkeersmodellen en beslissingen van hogere overheden bepalen de verkeersprognose voor de komende jaren. En deze onvermijdelijke, zeg maar zakelijke, input vormt de basis voor een nieuwe verkeersstructuur. Wat daar nog aan toegevoegd wordt is, in de woorden van de notitie: een groot aantal variabelen die gebaseerd zijn op meer politieke keuzes. Progressief Woerden verwacht daarvan geen enorme verschillen in uiteindelijke verkeersoplossingen, daarvoor zijn de zakelijke kaders te strak. Maar ze geven wel de specifieke kleur die wij er als samenleving aan kunnen geven. Waarbij iedereen uiteraard zijn eigen voorkeuren heeft. Ik denk aan dit soort vragen:
• Hebben wij liever dat doorgaand verkeer zoveel mogelijk op bestaande wegen afgewikkeld wordt? Of mogen er nieuwe wegen in het groen om ons heen bij komen? En wat mag dat kosten?
• Willen wij dat als er een keuze ligt de fietser voorrang krijgt? Of moet vooral het bedrijfsmatige verkeer snel zijn weg kunnen vinden?
• Gaat de autonome ontwikkeling naar elektrische mobiliteit snel genoeg? Of vinden wij met het oog op fijnstof en klimaat dat die in Woerden wel wat harder mag? En wat mag dat dan kosten?


Het is denk ik helder waar Progressief Woerden staat in dit soort keuzes. Wij willen de groene buitenruimte sparen, fietsers zoveel mogelijk voorrang geven en zo snel mogelijk naar elektrisch vervoer. En dat laatste mag van ons betreft dus ook best wat kosten. En ik denk dat ook andere partijen deze vragen zo voor zichzelf wel kunnen beantwoorden. Maar dat mogen wij niet… Want we gaan het de burgers vragen. Heel spannend wat ons betreft. En we hopen van harte dat het de wethouder lukt om deze politieke afwegingen zorgvuldig een plek te geven in het gesprek met die burger. Want alleen als dat proces voldoende vertrouwen geeft kunnen wij als politiek iets met de aanbevelingen die eruit volgen.
 

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht