Samenspelen - Progressief Woerden vraagt aandacht voor meer toegankelijke speeltuinen

25/01/2024 - Samenspelen en vriendjes maken in de eigen buurt is voor alle kinderen belangrijk. De 'Speeltuinbende' zet zich hiervoor in. Ook Woerden krijgt een Speeltuinbende die Sven Pluimers opricht (zie ook het volgende nieuwsbericht). Hoe staat het nu met speelmogelijkheden voor kinderen met een beperking in onze gemeente willen we Als Progressief Woerden weten. Daarom stellen we schriftelijke vragen aan het college. De antwoorden zijn nu binnen en die geven goede hoop!

Hieronder onze inleiding op de vragen:

Niet alle kinderen krijgen dezelfde kansen om vriendjes maken. Zo heeft 85% van de kinderen die op het speciaal onderwijs zitten, amper vriendjes in de buurt. Daarnaast ervaren volwassenen met een beperking in 65% van de gevallen eenzaamheid, o.a. doordat ze in hun jeugd minder kansen hebben gehad om vriendjes te maken. Daarom is het voor kinderen die leven met een beperking van groot belang dat zij kunnen samenspelen in hun buurt. Hiervoor zet de Speeltuinbende een community van kinderen op die leven met en zonder een beperking, zich in. Of zoals ze zelf zeggen “geen kinderen zonder vriendjes”.


Op de website www.speeltuinbende.nl staat een overzicht met speeltuinen die geschikt zijn om samen te spelen. Hierop konden we geen Woerdense speeltuin vinden. De fracties vragen hier aandacht voor in het kader van de internationale dag voor mensen met een beperking op 3 december. Want net als de kinderen van de Speeltuinbende, zeggen wij dat geen enkel kind mag worden buitengesloten vanwege zijn of haar beperking. 


Daarom heeft de fractie van Progressief Woerden vragen gesteld aan het college. De antwoorden zijn inmiddels binnen.

Lees hier de vragen en antwoorden

Het college gaat contact zoeken met de Speeltuinbende en kijken hoe we Woerdense speeltuinen samen met inwoners kunnen verbeteren.

Hoewel de samenspeelbelofte niet wordt getekend gaat het college dit wel onder de aandacht brengen.

Daarnaast vind het college inclusie erg belangrijk en neemt dat mee bij alle voorstellen voor nieuw beleid. Super!

Zie ook het andere (pers)bericht over de Speeltuinbende

Binnenkort zal Progressief Woerden een speciaal themacafé gaan organiseren over Spelen in Woerden. Dan komt ook zeker het Samenspelen aan de orde.

Vraag bij onderstaande foto: is dit een geschikte samenspeelplek?

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht