Progressief Woerden vraagt aandacht voor openbaar onderwijs

13/10/2022 - Vrijheid van onderwijs is een groot goed. Wil je die vrijheid van onderwijs borgen dan is het van belang dat alle vormen van onderwijs aanwezig zijn. Liefst in elke wijk want meer dan 90% van de ouders sturen hun kind in de eigen wijk naar school. Alle wijken hebben wel een vorm van christelijk onderwijs. Niet alle wijken en kernen hebben openbaar onderwijs. Is dat een probleem?

In de ideale wereld heeft elke wijk en kern een school voor openbaar onderwijs. Echter, een school moet ook levensvatbaar zijn en dat betekent dat gekeken moet worden naar de haalbaarheid, zeker gezien de kosten die  met de oprichting van een school zijn gemoeid. 

Duidelijk is wel dat het openbaar onderwijs een duwtje kan gebruiken. 4 Wijken / kernen hebben een school voor openbaar onderwijs. Dat is jammer, want het openbaar onderwijs presteert goed. Niet altijd nog qua aantallen. Maar zeker wel qua prestaties. 

Een echt knelpunt vinden we in Zuid-Oost Woerden. Het zou daarom goed zijn om de uitbreidingsmogelikheden in dit gebied goed te onderzoeken. De gemeenteraad hecht veel waarde aan het 'consensusoverleg'. Een overleg waarin schoolbesturen, schoolleiders en de gemeente mede het onderwijsaanbod bepalen. Progressief Woerden vraagt dit overleg om de mogelijkheden te onderzoeken om ook in dit gebied een betere toegang tot openbaar onderwijs te krijgen. De enige school voor openbaar onderwijs kan geen grote aantallen leerlingen huisvesten en moet soms 'nee' verkopen. Maar er kan ook worden nagedacht over een nieuwe openbare school in de nieuwe wijk Middelland met daarbij sportfaciliteiten voor het voortgezet onderwijs. Hiermee zou het aantal openbare scholen dan moeten toenemen. De plannen van het consensusoverleg zullen aan de raad worden voorgelegd.  

Als het aan Progressief Woerden ligt hebben we straks meer openbare scholen in Woerden. Een motie hierover is mede ingediend door CDA en Inwonersbelangen en met meerderheid aangenomen in de raad.

 

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht