Woningbouw in de Poort van Woerden - wij stellen vragen

11/12/2020 - In de VAR (lokaal nieuwsblad Leidsche Rijn) van 10 december stond dat er 6700 woningen snel worden gebouwd in Utrecht. En ook dat er in het nieuwbouwproject Poort van Woerden 2126 woningen gaan komen. Onze wethouder Tymon de Weger wordt in dit artikel aangehaald. Hij zegt vooral iets over de verkeerssituatie en dat er alleen gebouwd kan worden als de toekomstige inwoners ook goede vervoersmogelijkheden hebben. Wat ons betreft wordt woningbouw zoveel mogelijk gestimuleerd en in dit artikel lijken er allerlei belemmeringen te worden gezien.
Daarom stelt Marguerite vragen:

1. Gaat het college 2126 woningen in de Poort van Woerden realiseren?

2. Zo ja, wat is de planning hiervan?

3. Wat is de hoogte van de financiƫle bijdrage die wij van het Rijk ontvangen om deze woningen te realiseren?

4. Het lijkt erop dat de wethouder mobiliteit randvoorwaardelijk maakt aan het bouwen. Hoe zit dat?

5. Welke investeringen moeten er dan worden gedaan?

6. Over welke oplossingen voor welke knooppunten hebben we het dan over?

7. Wanneer komt hierover een voorstel naar de raad?

Verwijzing naar het artikel

Gesteld 11-12-2020

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht