Kadernota: betere dienstverlening en sociale keuzes

10/07/2023 - Op donderdag 6 juli werd de kadernota aangenomen door de raad. De kadernota geeft de kaders mee voor de begroting 2024-207 die in november dit jaar zal worden vastgesteld. Er zijn veel keuzes opgenomen waar we blij mee zijn zoals het schrappen van de bezuinigingen op Ferm Werk en duurzaamheidsinvesteringen. Met de extra gelden die we van het Rijk krijgen (SPUK) hopen we de cultuursector te versterken om meer bij te dragen aan sociale samenhang en daarmee preventie en een gezond Woerden.

Lees hier de bijdrage van Lilian Biber bij de behandeling van de kadernota.

Progressief Woerden is blij met de kadernota. zo zien wij Woerden zorgzamer, inclusiever en duurzamer worden. Tegelijkertijd wordt er een investeringsplafond ingesteld. We hechten aan financiën die op orde zijn en juichen dit voorstel van het college toe.

Progressief Woerden staat ook voor een verbeterde dienstverlening. De relatie tussen de burger en de gemeente moet anders - we willen een gemeente zijn die er is voor de inwoners.  we krijgen veel signalen over moeizame contacten tussen inwoner en overheid. Het is ons overduidelijk geworden dat daarvoor een structurele investering in de organisatie nodig is. De afgelopen jaren, terwijl In Woerden werd bezuinigd op het ambtelijk apparaat heeft de landelijke overheid steeds meer van de gemeenten geeist. De organisatie is daarop onvoldoende aangepast. Geen wonder dat het piept en kraakt en een impuls op zowel korte als langere termijn noodzakelijk is geworden. Tegelijkertijd is het wel heel belangrijk dat harde criteria worden afgesproken zodat wij na de eerste financiële injectie kunnen vaststellen of de prestatiedoelen (bv begroting op tijd, snellere afhandeling vergunningen en andere doelen die wij hier gezamenlijk afspreken) zijn behaald alvorens het overige bedrag ter beschikking wordt gesteld. 

Ook ligt er een voorstel (amendement) voor een Cruyffcourt of andersoortige voorziening op tafel. Jongeren zijn belangrijk voor PW en dus dienen wij dit amendement mede in. De kans dat het een andersoortige voorziening wordt, is reëel aanwezig. Deze jongeren maken zich al heel lang sterk voor een speelvoorziening en deze raad heeft toch de suggestie gewekt dat dit in 2023 zou kunnen en zelfs aangegeven hoe de financiering plaats zou kunnen vinden. En dan valt opeens het doek?

De kadernota geeft duidelijke kaders. Dit maakt een meer zorgzame, inclusieve en duurzame samenleving mogelijk. 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht