Tijd voor tijdelijke oplossingen woningnood

15/07/2018 - Dat de woningnood in Woerden hoog is is algemeen bekend. Maar zoals altijd zijn het de meest kwetsbaren die daar echt de dupe van kunnen worden. Want als je met smalle beurs ongewenst dakloos wordt is de vraag of je in Woerden ergens terecht kunt. Tijd voor andere oplossingen. Coby Franken, raadslid, stelde vragen aan het college. De antwoorden zijn inmiddels bekend maar stemmen tot nog meer vraagtekens.

Hoewel uit de beantwoording blijkt dat er wel degelijk knelpunten zijn, en dan zijn volgens ons nog niet eens de meest nijpende gevallen bekend, ziet het college geen urgentie om meteen oplossingen te zoeken zoals containerwoningen, Tiny Houses of appartementen in kantoorpanden. Het is niet winstgevend genoeg. Met andere woorden: het is wel een beetje winstgevend? En er is geen draagvlak. Dat laatste verbaast bijzonder. Het is toch een breed geluid dat in Woerden te weinig woningen zijn voor spoedzoekers, statushouders en jongeren. 

Gelukkig wordt het thema goed opgepakt door de pers. We hopen dat dit aanleiding is om nog meer hun best te doen om met de initiatiefnemers in Middelland te komen tot plannen en afspraken. 

 

Lees hier ook ons vorige bericht over de aanpak woonoverlast wat aanleiding was om deze vragen te stellen.

Lees hier de beantwoording door het college

.... Ook wordt gekeken of er afspraken te maken zijn over het beschikbaar stellen van een aantal woningen voor uitstroom en voor spoedzoekers ....Is wel een hoopvol zinnetje. En reden om nieuwe vragen over te stellen en/of een concreet voorstel (motie) over in te dienen

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht