Geen plastic stank in Woerden

25/05/2018 - Progressief Woerden heeft signalen gekregen over stank van de PMD zakken die aan haken vaak veel te vroeg worden opgehangen. Daarom heeft Anne Berkheij een serie vragen opgesteld voor het college. Progressief Woerden is groot voorstander van gescheiden afval, maar vind ook dat woonplezier belangrijk is. We dringen aan op een tijdige evaluatie van het afvalbeleid.

Aandacht voor afvalproblemen

  • Rotzooi op de stoep
  • De zomerstank van PDM-Zakken
  • Circulair omgaan met grof vuil

Progressief Woerden vroeg al eerder aandacht voor afvalproblemen in Woerden.  Sinds iets meer dan een jaar verzamelen we het afval in Woerden ‘omgekeerd’. Een jaar geleden kreeg Progressief Woerden al signalen dat afval op de verkeerde plekken werd gedumpt, en voor overlast zorgden.  Met het warmer wordende weer krijgen we deze signalen weer steeds vaker binnen.

We dienden bij de begrotingsbehandeling najaar 2018 al onder andere de motie ‘ Geen afval op de stoep’ in waarin we aandrongen op stickers op containers en meer circulair denken over grof vuil. Vanwege enerzijds de toezegging dat de stickers werden aangebracht en anderzijds de aankondiging van een totale evaluatie van het afvalsysteem hebben we toen die motie ingetrokken.

Inmiddels zijn de stickers aangebracht met helaas geen mailadres en slechts het lokale nummer.

Daarnaast maakt Progressief Woerden zich nu ook zorgen over de zomerstank overlast van de PDM-zakken. Wij vragen ons af of de gemeente de signalen herkent en voldoende doet om de overlast tot het minimum te beperken.

Progressief Woerden is voor het omgekeerd inzamelen. Dit is beter voor de portemonnee van Woerdenaren, en beter voor het milieu. Dit kan alleen niet betekenen dat het omgekeerd inzamelen ten koste gaat van het woonplezier van Woerdenaren.

Om deze reden heeft Progressief Woerden de volgende vragen:

  1. Herkent het college zich in de signalen over stankoverlast?
  2. Is het college het eens met progressief woerden dat stankoverlast niet de bedoeling is?
  3. Vindt er een evaluatie afvalinzameling plaats voor de zomer? Zo ja, is dit op tijd om aanpassingen toe te passen voordat de stankoverlast erger wordt?
  4. Is het college bereid bij veelvuldige signalen een interventie op het beleid te laten plaats vinden? Zoals bijvoorbeeld verzamelpunten, bakken, of gericht informeren dat de zakken maar 1 dag van tevoren geplaatst mogen worden? Zo ja, wanneer is het college van mening dat ze hiervoor voldoende signalen heeft ontvangen?

 

Namens de Fractie Progressief Woerden,

Anne Berkheij

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht