Romeinse Schepen horen in Woerden

04/10/2018 - De fractie van Progressief Woerden vindt dat de Romeinse Schepen, de Per Mare ad Laurium en Fiducia, in Woerden thuishoren. We hebben een rijke Romeinse geschiedenis met onze castella. We hebben hier 7/8 Romeinse schepen opgegraven, meer dan waar dan ook in Europa. En in de Woerden 7 is ontdekt dat Romeinse rivierschepen niet alleen een zeil, maar ook een complete roei inrichting hebben.

Er zijn in Woerden meerdere organisaties en zelfs ondernemers die er aan mee willen werken dat de Romeinse schepen blijven varen.

Daarom vind Progressief Woerden het onbegrijpelijk dat het bestuur van de Stichting Romeins Schip Woerden niet alleen haar eigen activiteiten wil beëindigen, maar ook de boten wil overdoen aan instellingen buiten Woerden. PW stelde eerder vragen en diende tijdens de raadsvergadering van 4 oktober een motie in die raadsbreed werd ondersteund.

Onderstaand de tekst van de motie

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 4 oktober 2018, Gelezen hebbende de beantwoording van de schriftelijke vragen over de Stichting Romeins Schip/ Romeinse schepen

Overwegende dat:

  • 1 De stichting het Romeins Schip Woerden haar activiteiten aan het einde van dit vaarseizoen in Woerden gaat beëindigen, het bestuur leeg loopt, de vrijwilligers afhaken en er een goede winterstalling voor de schepen moet worden gevonden;
  • 2 Het schip de Fiducia van de stichting het Romeins Schip Woerden is;
  • 3 Het schip de Per mare ad Laurium van de stichting Het Utrechts Landschap is, maar door het Romeins Schip Woerden wordt gebruikt;
  • 4 Meerdere organisatie, personen en wellicht bedrijven in Woerden bereid zijn om mee te denken over een nieuwe vorm van exploitatie van de bovengenoemde schepen in Woerden in de komende jaren, mogelijk zelfs over uitbreiding;
  • 5 De gemeente Woerden, maar ook andere overheidsorganen en fondsen, hebben bijgedragen aan de realisatie en exploitatie van deze Romeinse schepen;

Verzoekt het college:

  • 1 Met belangstellende Woerdense organisaties, personen en bedrijven te zoeken naar een nieuwe exploitatievorm en nieuwe exploitatie-organisatie voor Romeinse schepen in Woerden;
  • 2 Hen te verzoeken een business case op te stellen waarin alle exploitatielasten en - baten zijn opgenomen;
  • 3 Zich in te spannen om samen met de nieuwe organisatie te zoeken naar een oplossing van een mogelijk eenmalig exploitatietekort;
  • 4 Met de stichting Het Utrechts Landschap en de stichting het Romeins Schip Woerden in overleg te treden over mogelijke overname van deze schepen door de daartoe op te richten nieuwe organisatie in Woerden ;
  • 5 Mee te werken aan de zoektocht naar bestuurders en aanvulling van de vrijwilligers.

 

 

Hieronder de serie vragen die zijn opgesteld door Jelle Ijpma

Geacht college,

Wij zijn bezorgd over de plannen van de Stichting Romeins Schip Woerden waardoor de schepen uit Woerden zouden moeten vertrekken. Wij hebben begrepen dat er een aantal organisaties zijn die deze activiteiten zouden willen ondersteunen, maar dat de Stichting Romeins Schip deze samenwerking afwijst.

Wij stellen u daarom de volgende vragen;

1 Is het correct dat de stichting Romeins Schip Woerden haar activiteiten wil beëindigen, omdat ze onvoldoende vrijwilligers kan werven en onvoldoende steun kan krijgen vanuit de Woerdense samenleving en de gemeente?
2 Is het correct dat de stichting de Romeinse schepen wil overdoen aan stichtingen van buiten Woerden?
3 Is de gemeente betrokken bij die voornemens van de stichting?
4 Zijn het Stadsmuseum Woerden, het Gilde Woerden, de KUVO, de stichting Woerden Marketing of andere Woerdense organisaties of ondernemers betrokken bij deze beslissingen van de stichting en zijn er alternatieve plannen ontwikkeld voor een doorstart door, met of zonder de stichting?
5 Welke subsidies zijn er vanuit de gemeente Woerden, de provincie Utrecht of andere overheidsorganisatie verstrekt voor de bouw, de aanschaf en de exploitatie van de Romeinse schepen de Per Mare ad Laurium en Fiducia?
6 Welke mogelijkheden ziet het college van BenW om, vanuit Woerdense initiatieven, de Romeinse schepen wel voor Woerden te behouden?
7 Is het college voornemens om daartoe (tot het behoud van de schepen voor Woerden) initiatieven te ondernemen of te ondersteunen of daartoe voorstellen aan de gemeenteraad voor te leggen?

Progressief Woerden,

 

Jelle IJpma

Jelmer Vierstra

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht