Een open samenleving vraagt om openbaar onderwijs

30/01/2024 - Progressief Woerden stelt vragen over sluiting Rembrandt van Rijnschool.

Progressief Woerden maakt zich zorgen over de vrije keuze van onderwijs in de gemeente Woerden. Die keuze komt verder onder druk te staan nu de Rembrandt van Rijn school gaat sluiten. Deze school is 1 van de 3 openbare scholen in Woerden. Raadslid Lilian Biber van Progressief Woerden wil van de wethouder Onderwijs weten welke stappen zijn ondernomen om sluiting te voorkomen.

"Elkaar ontmoeten zorgt voor een open samenleving, daarbij hoort openbaar onderwijs" aldus Lilian Biber. Ze is van mening dat een vrije schoolkeuze mogelijk moet zijn voor alle leerlingen en ouders, ook voor Woerdenaren zonder christelijke achtergrond. "Want een vrije schoolkeuze is een grondrecht, daar moeten we als gemeente alles aan doen" zegt Biber.

De partij vraagt aan de wethouder hoe deze ervoor zorgt dat de keuze voor openbaar onderwijs in Woerden mogelijk en aantrekkelijk blijft.

Nu zijn de schoolbesturen en de wethouder onderwijshuisvesting aan de beurt om dit tijdens het consensus-overleg (overleg tussen gemeente en schoolbesturen) boven aan de agenda te zetten.

In 2022 diende Progressief Woerden al een motie in waarin het consensus-overleg werd gevraagd om bij te dragen aan voldoende variatie in aanbod van onderwijs. Helaas, heeft dit de sluiting van de Rembrandt van Rijnschool niet kunnen voorkomen.

De vraag is nu: hoe verder? De antwoorden van het college zijn inmiddels binnen..

Lees hieronder de vragen en een impressie van de antwoorden.

Vragen

Op 19 december ontving Progressief Woerden een raadsinformatiebrief met de boodschap dat de Rembrandtschool de deuren sluit per 1 augustus 2024. Direct daarna, op 28 december kopte het AD: Rembrandt van Rijnschool in Woerden gaat dicht. Voor wie de raadsinformatiebrief nog niet had gelezen en waarschijnlijk voor veel inwoners van Woerden kwam dit bericht als een verrassing.
Op 13 oktober 2022 is in de raad een motie aangenomen van Progressief Woerden, CDA en Inwonersbelangen waarin deze partijen het college oproepen in het consensus-overleg met de schoolbesturen de balans tussen openbaar en bijzonder onderwijs te bewaken en te bespreken met als doel een goede balans in Woerden. We maken ons zorgen of deze balans
wel wordt gezocht. Derhalve heeft Progressief de volgende vragen:

  1. Welke stappen heeft het college de afgelopen 2 jaar genomen om de dreigende sluiting van de Rembrandtschool te voorkomen?
  2. Is in het consensus overleg gesproken over deze dreigende sluiting en welke mogelijke oplossingen zijn daaruit naar voren gekomen?
  3. Op welke wijze bevordert het college de samenwerking tussen scholen van verschillende gezindte? Wat zijn hiervan de resultaten?
  4. Welke stappen zet het college om te voorkomen dat in Woerden meer openbaar onderwijs verdwijnt.
  5. Progressief Woerden is tegen verzuiling van de samenleving en gelooft in vanzelfsprekende integratie en begrip tussen bevolkingsgroepen als deze elkaar voldoende ontmoeten. Kan het college zich vinden in deze gedachte? Op welke wijze denkt het college verzuiling in het onderwijs tegen te gaan en integratie tussen de verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen?
  6. Is het college net als Progressief Woerden voorstander van een eigen schoolkeuze voor alle bevolkingsgroepen in Woerden? Hoe spelen Woerdense scholen in op de verschillende identiteiten/achtergronden van leerlingen binnen de gemeente Woerden?
  7. Wat zijn de vorderingen m.b.t. uitbreiding van de Andersenschool?
  8. Wordt bij het zoeken naar oplossingen voor de Andersenschool ook expliciet gekeken naar het behoud van de identiteit van de Andersenschool als openbare school? Op welke wijze wordt die identiteit uitgedragen? Kan de Andersenschool ook rekenen op concentratie van haar activiteiten in een aantrekkelijke school met een moderne binnen- en buitenruimte?
  9. Op welke wijze zorgt de wethouder dat er een aantrekkelijk nieuw gebouw met voldoende ruimte binnen en buiten komt voor de openbare Jenaplanschool De Kring?
  10. Dezelfde vraag geldt voor eventuele nieuw te bouwen openbare scholen in bijvoorbeeld Middelland?

De antwoorden zijn binnen. Deze bevatten een uitgebreide uitleg van de positie van de gemeente als het gaat om Openbaar onderwijs. Maar we lezen wel dat er wordt gewerkt aan een visie op openbaar onderwijs en dat deze aan de raad zal worden toegelicht:

Wij hebben Stichting Klasse gevraagd te komen met een toekomstvisie voor het openbaar basisonderwijs specifiek voor de gemeente Woerden en dat te delen met uw raad. Stichting Klasse is bezig met het opstellen van een nieuwe visie op haar scholenbestand in de vier gemeenten waar de stichting actief is en neemt Woerden daarin mee. De visie is al gedeeld met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Ook de raad van toezicht en het directieteam buigen zich er binnenkort over. Daarna wordt het door de stichting definitief vastgesteld en kan het worden gedeeld met de buitenwereld. Wij zullen in overleg met het presidium en de griffie, het bestuur van Stichting Klasse zo spoedig mogelijk uitnodigen om haar plannen voor het openbaar basisonderwijs in de gemeente Woerden toe te lichten in uw raad. 

De volledige antwoorden zijn te lezen via deze link

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht