Wat vindt Progressief Woerden van het parkeerbeleid

14/10/2021 - Donderdag 14 oktober is een extra bespreking over het parkeerbeleid in de raadsvergadering. Het is niet de eerste keer dat we het hier over hebben en we zien ook wel alle commotie. Wij hebben een meer genuanceerde visie op dit thema. Er zijn veel verschillende meningen, ook onder de inwoners. Hieronder de bijdrage van raadslid Marguerite Boersma aan het debat.

Het nieuwe parkeerbeleid voor de binnenstad heeft veel teweeggebracht. Terugkijkend hadden de stappen voor de invoering wellicht anders gekund, maar de klok terugdraaien willen we niet. Echter met de kennis van nu kunnen we wel met z’n allen lessen leren voor andere ingrijpende veranderingen in de toekomst. Communicatie moet een vast onderdeel worden van ingrijpende raadsbesluiten en er zou wellicht ook meer tijd genomen kunnen worden tussen een raadsbesluit en de daadwerkelijke invoering ervan.

Vele mails hebben we als raadsleden gehad. En onlangs was een avond met insprekers over het parkeerbeleid waarin inwoners en ondernemers uit de binnenstad ons haarfijn konden vertellen wat de pijnpunten waren. Van een aantal de oproep om alles terug te draaien, maar dat gaat ons echt te ver. We hebben een verkeersvisie voor Woerden vastgesteld waarin ook wordt gesproken over een autoluwe binnenstad. Hier staat Progressief Woerden nog steeds achter.

We willen ook noemen dat er inwoners zijn die blij zijn met de nieuwe maatregelen. Maar dat het ons verdriet doet dat vele van hen niet meer hardop durven te zeggen dat zij tevreden zijn. Dat zij dit uitsluitend anoniem of in beslotenheid aan ons durven te vertellen. Alsof de mening van deze inwoners van ondergeschikt belang is. Wat ons betreft zeker niet. Ook zij wonen in de binnenstad en moeten dezelfde aandacht krijgen als de groep die tegen het parkeerbeleid is.

Het is makkelijk naar het college wijzen en om te roepen wat er allemaal niet goed gaat. We zijn blij dat zowel de ondernemers, vertegenwoordigd door de BIZ, als het platform binnenstad aangeven als serieuze gesprekspartner te worden gezien en ook de ruimte hebben om verbeteringen op de korte termijn voor te stellen. Verbeteringen met de wijsheid achteraf, maar ook om niet voorziene effecten te kunnen aanpakken of te benutten zonder eerst op de grote evaluatie af te wachten. De evaluatie, waarbij de wethouder tijdens de raadsvergadering van september jl beloofde, alle binnenstadbewoners te betrekken.

Progressief Woerden doet mede met onder andere het CDA een voorstel waarin om aanpassing van het parkeerbeleid wordt gevraagd en waarbij meerdere knelpunten worden betrokken. Een van de kaders van het beleid blijft de verkeersvisie 2030. Bij de aanpassingen worden de ondernemers en inwoners betrokken. We spreken de vurige wens uit dat er ook alles aan worden gedaan om ook die bewoners te betrekken die nu uitsluitend in beslotenheid hun mening durven te geven.

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht