Meer groen binnen en buiten de tuin

23/10/2016 - Groene tuinen en een groene openbare ruimte zorgen voor minder wateroverlast en bieden ruimte voor vlinders, bijen en vogels. Het stimuleren daarvan dient daarom vele doelen en daarom dient Progressief Woerden samen met D66 een motie in om meer groen te stimuleren. Zowel in de openbare ruimte als in particuliere tuinen.

We hebben de motie samen met D66 opgesteld: “Het aantal vlinders, mussen en solitaire bijen daalt nog steeds in Nederland. Een belangrijke oorzaak daarvoor is dat er steeds minder plek voor deze soorten is in onze tuinen en het openbaar groen.” Voor onzer beide fracties staat groen altijd hoog in het vaandel en het is niet de eerste keer dat beide partijen elkaar op dit onderwerp vinden. Bijvoorbeeld als het gaat om het milieuvriendelijk bestrijden van onkruid.

In september werd de nota Dierenwelzijn aangenomen. Daarin ging het onder andere ook over het leefklimaat van vogels, insecten en kleine wilde dieren.

Progressief Woerden was superblij met deze nota en kondigde meteen ook aan meer te willen voorstellen op het gebied van meer diversiteit in het groen. Deze motie is daar onder andere het vervolg op.

De laatste jaren zien we daarnaast steeds vaker extreme regenval die onze riolen niet altijd aankunnen. Meer groen en minder tegels zorgen ervoor dat water via de bodem weg kan lopen en niet allemaal via het riool weg hoeft. Dat kan een keer een blank staande straat en dus een hoop ergernis schelen.”

In Woerden is inmiddels een groep inwoners actief om vergroening van tuinen onder de aandacht ge brengen onder de naam 'Steenbreek', aansluitend bij de landelijke 'operatie Steenbreek'

Met deze motie roepen we de gemeente op dergelijke initiatieven te ondersteunen.

Het is natuurlijk zo dat inwoners van Woerden uiteindelijk natuurlijk zelf gaan over hoe ze hun tuin inrichten.  “Het gaat erom dat wij het algemeen belang dat met groene tuinen gediend wordt duidelijk maken. En het waar nodig zo aantrekkelijk mogelijk maken voor Woerdenaren om daar iets mee te doen.”

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht