Een rustige jaarwisseling voor mens en dier

27/08/2023 - Progressief Woerden wil minder vuurwerk en gaat daarvoor een voorstel doen.
We zijn al jaren bezig met strijden tegen vuurwerk.
Wat de partij betreft zou een volledig landelijk verbod op verkoop van particulier vuurwerk het beste zijn voor mens, dier en klimaat. Zolang daar nog geen landelijke steun voor is proberen we ieder jaar toch om stappen te zetten om in ieder geval in Woerden een meer veilige en rustiger jaarwisseling te vieren.
We stellen regelmatig vragen, zetten het steeds op de agenda van de raad en dragen ideeën aan zoals als centrale vuurwerkshows, we dringen aan op meldpunten voor overlast

In juni hebben we al de uitkomst van de evaluatie van oud en nieuw 2022/2023 op de agenda van een politieke avond gezet. Daar werd het idee naar voren gebracht dat meer informatie en voorlichting aan inwoners zou kunnen helpen. Daarom dienen we nu een voorstel (motie) in om dit voor te stellen. We hopen dat we brede steun krijgen voor dit goede idee en een stapje dichterbij een vuurwerkvrije gemeente komen.

We hopen dat deze motie in de raadsvergadering van september kan worden behandeld.

Aanvullend: de motie stond 14 september op de raadsagenda. Omdat dit uiteindelijk heeft geleidt tot en aantal toezeggingen van de burgermeester hebben we de motie niet in stemming hoeven te brengen.

De toezeggingen die we hebben gekregen zijn:

 • Er komt opnieuw een gemeentelijk meldpunt vuurwerkoverlast
 • Er wordt extra inzet gepleegd in voorlichting aan de groep 12-19-jarigen

Aangezien we wisten dat de motie het niet zou halen hebben we voor nu gedacht het beste eruit te halen met deze toezeggingen. Maar we zullen vuurwerk blijven agenderen, net zolang tot we in Woerden echt een mens - en diervriendelijke jaarwisseling kunnen vieren zonder bovenmatige milieubelasting.

 

 

Hieronder de oorspronkelijke motie

Motie – Rustige jaarwisseling voor mens en dier

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op xxxx 2023, gelezen het raadsvoorstel  ́xxxxxx,

constaterende dat:

 • Er een landelijk verbod is op het afsteken van knalvuurwerk.
 • Siervuurwerk nog wel mag worden afgestoken.
 • Het afsteken van vuurwerk gepaard gaat met veel ongelukken en slachtoffers zorgt,
 • veel schade, milieuvervuiling en veel stress veroorzaakt voor mens en dier.

overwegende dat:

 • Dat er geen landelijk verbod komt op het afsteken van vuurwerk, uitgezonderd knalvuurwerk.
 • Dieren en natuur in aanloop naar de jaarwisseling veel overlast ervaren van het afsteken van vuurwerk.
 • Steeds meer mensen aangeven vuurwerk als overlast te ervaren.

Spreekt uit:

 • Dat iedereen in de gemeente Woerden recht heeft op een fijne jaarwisseling. Ook wanneer je geen plezier beleeft aan vuurwerk.

verzoekt het college:

 • Om voor de komende jaarwisseling een voorlichtingscampagne te lanceren, over veilig omgaan met vuurwerk en overlast te voorkomen; eventueel in samenwerking met de veiligheidsregio Utrecht, het jongerenwerk en/of andere instanties
 • De dekking hiervoor te zoeken in het initiatief budget van de gemeenteraad. Gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend:

● Marjolein Doorewaard

 

NB: de aangepaste versie van de motie wordt mee ingediend door Splinter

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht