Minder afval op de stoep

02/11/2017 - Nieuw afvalbeleid en overal plasticcontainers, op zich gaat het hartstikke goed met afvalscheiding in Woerden. Maar er zijn ook wat knelpunten. Zoals dat inwoners met een kleine beurs en zonder auto toch wel een beetje in de knel zitten. Natuurlijk is dumpen niet goed. Maar in plaats van alleen bestraffend optreden wil Progressief Woerden ook een beetje meedenken en kijken of het makkelijker kan voor inwoners die afval dumpen en inwoners die zich daar boos over maken.

Wij willen groter stickers op alle afvalbakken en containers met een telefoonnummer en mailadres waar gemeld kan worden dat er afval is gedumpt.

En we willen dat er weer grof vuil wordt opgehaald in alle wijken en kernen en we zien daar ook een mooie kans om spullen te recyclen.

Daartoe dienen we deze motie in.

 

Motie minder afval op stoep

 

Constaterende dat

 • er op verschillende plekken in Woerden sprake is van 'afval' op verkeerde plekken zoals zakken die naast de containers worden gezet. Soms met andersoortig afval en soms omdat de zakken te vol zijn en niet door de opening kunnen, soms omdat de container vol is. 
 • Er wel een mogelijkheid is hier een melding van te doen naar mailadres ... maar dat dit niet bij iedereen bekend is en/of op het moment van constatering niet paraat is en ook niet zichtbaar (zie foto 1 en 2 voor het huidige uiterlijk)
 • Dat Sinds het nieuwe afvalbeleid men zelf grofvuil naar de milieustraat moeten brengen of betalen voor het laten ophalen
 • Dat niet iedereen de beschikking heeft over geschikt vervoer
 • Dat mensen hierdoor grofvuil vaker op straat dumpen
 • Inwoners hier met grote regelmaat terecht over klagen en behoefte hebben aan een oplossing die mensen zonder vervoer en met een kleine beurs tegemoetkomt
 • Dat er bij het grofvuil ook regelmatig spullen zitten die voor anderen nog heel bruikbaar zijn

 

Overwegende dat

 • Het belangrijk is dat inwoners adequaat reageren op vuil op straat en weten waar ze terecht kunnen zodat de gemeente wordt ingeschakeld
 • Een opgeruimde straat stimulerend is voor inwoners om hun woonomgeving schoon en netjes te houden
 • Spullen die voor de een afval zijn voor de ander van waarde kunnen zijn
 • Hergebruik van spullen, circulaire economie, gestimuleerd dient te worden
   

 

Verzoekt het college

 • Stickers aan te brengen op de bakken (plastic containers en andere centrale afvalbakken) met mailadres en tel nummer. Nb: deze stickers moet groot en opvallend zijn en begrijpelijk voor iedereen. Zie foto 3 als voorbeeld van bestickering met contactinformatie.
 • 1x per kwartaal de mogelijkheid te bieden grofvuil naar collectieve ophaalpunten te brengen en te zorgen dat inwoners de gelegenheid hebben om spullen uit te zoeken voordat het grof vuil wordt opgehaald. 
 • Dit laatste als pilot gedurende een jaar te doen met financiĆ«le dekking uit de incidentele reserves.

 

 

            

 

 

Fractie Progressief Woerden

Coby Franken

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht