Uitkomst themacafe Wonen, een betaalbare woning voor iedereen in Woerden

09/07/2015 - Op de vooravond van de bespreking van de Woonvisie in de gemeenteraad organiseerde Progressief Woerden een themacafe over wonen in Woerden. Jelmer Vierstra, raadslid van Progressief Woerden: “We willen dat iedereen in Woerden goed en betaalbaar kan wonen. De druk ligt nu op de sociale huursector waar mensen lang moeten wachten om een geschikte woning te krijgen. Tegelijk wonen er in ongeveer 1000 sociale huurwoningen mensen met een te hoog inkomen. De doorstroming van deze mensen is de uitdaging voor de komende jaren. Maar die mensen moeten wel een goed alternatief krijgen.”

De dertig aanwezigen hoorden de visie van tweede kamerlid Jacques Monasch hierover: “Het woonakkoord dat in Den Haag is gesloten zorgt ervoor dat zowel huurders als gemeenten meer te zeggen krijgen over het wonen in hun eigen gemeente en ook is de inkomensgrens waarmee je in de  sociale sector kunt wonen iets opgetrokken.”  Tegelijk wordt de vraag naar betaalbare woningen alleen maar groter omdat ouderen langer thuis blijven wonen.

Andere sprekers vertelden over de specifieke situatie in Woerden. GroenWest vraagt hogere huren aan mensen die een te hoog inkomen hebben voor de sociale huur. Maar de alternatieven voor deze mensen zijn er nog onvoldoende. Er is weinig aanbod in vrije sector huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Terwijl een goed en energiezuinig huis bouwen vrij goedkoop kan. Ook is het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huurders een mogelijkheid: daarbij bouwt een groep mensen als vereniging woningen, die ze vervolgens zelf van de vereniging huren.

Monasch sluit het themacafé af met het advies om vooral te investeren in de vrije sector huurwoningen en goedkopere koopwoningen. Jelmer Vierstra neemt dit advies ter harte. “Daarnaast houden wij in de gemeenteraad vast aan het bouwen van 25% sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten, want de veranderingen die nodig zijn kosten veel tijd. Eerst moet die lange wachtlijst weg”.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht