Laadvisie aangenomen - toekomst voor elektrisch rijden

11/07/2023 - Progressief Woerden is blij dat we knopen gaan doorhakken over de wijze waarop we in Woerden ons gaan voorbereiden op de toenemende vraag naar oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Elektrisch rijden heeft voorlopig de toekomst. Natuurlijk sluiten wij de ogen niet voor ontwikkelingen op de langere termijn, maar voorlopig worden we allemaal gestimuleerd om afscheid van de auto met een verbrandingsmotor te nemen en over te stappen op elektrisch rijden. Dus gaat laadinfrastructuur het beeld in de openbare ruimte en semi-publieke ruimte beïnvloeden.

Op donderdag 5 juli lag het raadsvoorstel Laadvisie voor. Een visie op de toekomst voor electrisch rijden in Woerden. Er waren drie scenario's geschetst.

Lees hier de laadvisie het raadsvoorstel met de scenarios'

Progressief Woerden kiest voor scenario 3, de meest verregaande vorm uit de laadvisie. Niet afwachten wat de vraag naar laadpalen wordt, maar zelf regie in handen. Dan ook niet alleen inzetten op publiek opladen
(in de openbare ruimte), maar ook het maximaal stimuleren van laden in de private en semi publieke ruimte. In dit scenario wordt gekozen voor een eigen concessie en komen er vanaf 2026 ook weer baten terug naar de gemeente. De meerwaarde van de keuze van dit scenario zit volgens Progressief Woerden niet alleen in het terugverdienen van de kosten die we als gemeente maken, maar ook dat er al voorzien wordt in de laadvisie deel 2, waar ook beleid wordt ontwikkeld voor laadinfrastructuur voor onder meer fietsen.

Einde van de middag werd bekend dat het volgend jaar verplicht wordt om nieuwe parkeerplaatsen te overdekken met zonnepanelen. Het is dat ook niet meer toegestaan om zonnepanelen op weilanden te leggen. Wat is het dan al laaghangend fruit om bij de keuze van laadpleinen ook te kijken naar de gemeentelijke parkeerterreinen die we nu al hebben.
Niet alleen in Woerden zelf, maar ook in de kernen. Maak daar solar carports van, zo mogelijk met lokaal eigenaarschap zoals de energiecoöperatie Woerden energie. 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht