Stand van zaken Inclusie

16/08/2018 - Inclusie (iedereen doet mee en verschil mag er zijn) is een belangrijk onderwerp voor ons. Zeker nu ook het VN-verdrag er is is er veel reden om Inclusie hoog op de politieke agenda te zetten en te houden. Vorig jaar is een mooie stap gezet met de Routekaart Inclusie. Maar nu lijkt het een beetje stil. Tijd dus voor een reminder. Coby Franken stelt vragen over de stand van zaken.

Deze zogeheten artikel 42 vragen worden in principe in 30 dagen beantwoord.

Artikel 42 Vragen over Routekaart Inclusie

Juni 2017 werd de routekaart inclusie gepresenteerd aan de raad. Een indrukwekkend stuk voortgekomen uit een levendige serie gesprekken en thematafels. Vele Woerdenaren waren hierbij betrokken. In de routekaart werden 12 speerpunten benoemd met daarbij steeds een aantal concrete acties. Bijvoorbeeld

 • Investeer in inclusie in het onderwijs door samen met enthousiaste leerkrachten en scholen een pilot te starten, bijvoorbeeld in vijf scholen uit basis- en voortgezet onderwijs elk een klas
 • Pilot ‘Op weg naar een baan!’ Zet een dergelijk project op waarbij acht jongeren of volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt op zoek gaan naar een baan op basis van hun interesses en talenten.
 • Breng verenigingen bij elkaar om uit te wisselen, bijvoorbeeld tijdens een netwerkfeest
 • Maak werk van woonprojecten en zorg dat iedere woning levensloopbestendig is
 • En nog veel meer 

 

In de routekaart staat een tijdpad. Op dit moment zitten we aan het einde van fase 2 (zomer 2017-najaar 2018)

 • Realiseren van speerpunten en creëren van mooie voorbeelden
 • Samenstellen themagroepen en werkgroep
 • Uitvoering pilots en speerpunten
 • Monitoring resultaten.

 

We zijn benieuwd naar de voortgang van de routekaart op dit moment.

 1. Loopt de routekaart volgens planning, dus is fase 2 bijna afgerond? Zo ja: wat zijn dan de belangrijkste resultaten/ c.q. mooie voorbeelden? Zo nee: wat zijn de belangrijkste knelpunten?
 2. Aan welke speerpunten wordt wel/ niet gewerkt en welke acties zijn ingezet?
 3. Zijn de themagroepen en de werkgroep actief. Welke groepen zijn er? Wie maken deel uit van deze groepen en van de werkgroep. (dit hoeven gen namen te zijn, maar wel ‘hoedanigheden’ of vertegenwoordiging van welke type organisaties, groeperingen)
 4. Zijn er pilots en hoe is daar de voortgang in?
 5. Hoe staat het met de besteding van de gelden? Waaraan wordt het werkbudget besteed?
 6. Woerden is koplopergemeente inclusie. Wat betekent dat concreet voor onze gemeente? 

 

Progressief Woerden

Coby Franken

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht