Succesvol themacafé 'wat heb je aan de gemeente als je arm bent'

30/11/2021 - Dinsdagavond 30 November nam een bont gezelschap deel aan het themacafé dat werd georganiseerd door Progressief Woerden, PvdA Woerden, CU/SGP, SP en Raad van Kerken. De bedoeling was om in aanvulling van het rapport van de rekenkamer de ervaringen van gebruikers mee te nemen naar de gemeenteraadsvergadering. Het werd een levendige avond met veel ideeën.

De avond begon met een samenvatting van het rapport van de rekenkamer. Deze commissie heeft het armoedebeleid van de gemeente doorgelicht. Hieruit kwamen heldere aanbevelingen die in zijn geheel door de gemeente werden overgenomen. Wat in het rapport echter ontbrak was de stem van de gebruiker van het systeem. Omdat de gemeente besluiten wil nemen ten aanzien van hun armoedebeleid, wilde Progressief Woerden mensen die in de armoede zitten aan het woord laten.

Twee ervaringsdeskundigen vertelden levendig over hun positieve en negatieve ervaringen met het systeem dat armoede moet bestrijden. Na hun relaas werd gediscussieerd in kleine groepen. Twee vragen werden beantwoord: 1. wat zijn de ervaringen met het armoedebeleid? 2. Welke tips kunnen we de gemeente meegeven? Doordat een bont gezelschap aanwezig was van gebruikers van het systeem, hoeders van het systeem, vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties enz. werden waardevolle ervaringen gedeeld en tips bedacht.

Zo waren er wisselende ervaringen met de wijze waarop men te woord werd gestaan. Soms was de ruimte waar informatie moest worden verstrekt niet afgesloten. Positief was dat veel mensen bereid zijn om mensen in armoede te helpen. Ook boden zij de gemeente hulp aan bij het verwerken van de vele aanvragen vanuit de vroegsignalering. Deze vroegsignalering werkt goed. Het is echter het meest effectief om mensen thuis te bezoeken om een beeld te krijgen van de situatie. Dat kost veel tijd. Daardoor kan de gemeente niet alle aanvragen verwerken. Mensen vinden het vaak moeilijk om de tandarts of de verzekering te betalen. Soms is het betalen van eten en kleding ook moeilijk.

Opvallend is dat in Woerden een goed aanbod is, ook van vrijwilligers. Er zijn diverse initiatieven (o.a. schuldhulpmaatje, voedselbank, parochiale charitas) met als doel om mensen in armoede te helpen. Het goed koppelen van vrijwilligers aan mensen in armoede kan nog tot verbetering leiden. Mensen met schulden zouden mogelijk wat voor elkaar kunnen doen in het wegwijs maken binnen het systeem, bv. Het is soms belangrijk om je zorgen met iemand te kunnen delen. Voor iemand in armoede kan het vervelend zijn als de ambtenaar zonder bericht is vertrokken en wordt opgevolgd door een andere ambtenaar. Het is ook belangrijk dat regels duidelijk woren uitgelegd. Wijken en buurten kunnen een belangrijke rol spelen bij de signalering en bestrijding van armoede.

Armoede op school raakt mensen vaak. Het is belangrijk om na te blijven denken hoe wij armoede bij kinderen kunnen bestrijden. Het risico van sociale uitsluiting moet in een vroeg stadium onderkend en opgelost worden. De gemeente houdt netwerkbijeenkomsten en als die interessant zijn voor school, worden scholen uitgenodigd.

Het maatwerkfonds, dat tot doel had om inwoners, indien nodig financiële middelen te kunnen verstrekken die aanvullend op het declaratiefonds zijn, is afgeschaft omdat er weinig gebruik van werd gemaakt. Dit fonds werd door de gebruikers gemist.

Digitale aanvragen is soms ingewikkeld. Niet iedereen kan naar de bibliotheek om daar geholpen te worden. Een maatjessysteem kan hier mogelijk uitkomst bieden.

De gemeente brengt binnenkort een krant uit met veel informatie en links die mensen verder helpen.

Nog enkele quotes van de deelnemers:

  • Als je een uitkering hebt, dan wordt er over je beslist
  • Vragen om hulp is de grootste stap die je in je leven neemt
  • Armoede is voor iedereen anders.

Tot slot werden er nog wat inzichten gedeeld die de deelnemers mee kunnen nemen in de benadering van mensen in armoede. Al met al veel output voor 2 uurtjes thema-café.

 

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht