Vuurwerkoverlast tegengaan

02/02/2023 - Rond Oud en Nieuw zien we elk jaar de discussie terugkomen rond vuurwerk. Behalve plezier geeft consumentenvuurwerk ook jaarlijks gewonden, overlast, en schade aan milieu en openbare ruimte. In de afgelopen jaren deden steeds vele tientallen Woerdense inwoners een melding van vuurwerkoverlast bij een meldpunt, dat ooit door de voormalige werkgroep van de Partij voor de Dieren in Woerden was ingesteld. Dit jaar heeft de gemeente voor het eerst een e-mailadres in gebruik genomen waar inwoners hun meldingen kwijt konden en is het meldpunt komen te vervallen.

Landelijk zien we dat er steeds meer draagvlak is voor het inperken van consumentenvuurwerk. In het artikel Vuurwerkverbod? Burgemeesters in de regio Woerden zijn voor... uit het Algemeen Dagblad van 3 januari 2023 lezen we: “Ook burgemeester Victor Molkenboer van Woerden schaart zich achter de roep om een landelijk verbod” en “De jaarwisseling in Woerden is qua openbare orde goed verlopen. Wel was er ook in Woerden veel vuurwerk, ook in de aanloop naar de jaarwisseling. Hierover zijn veel klachten binnengekomen.”

Samen met Splinter stelden we de volgende vragen aan het college:

  1. Hoeveel meldingen zijn er vanaf de opening van het meldpunt binnengekomen? En hoeveel meldingen zijn er bij de politie binnengekomen? Kunt u een overzicht geven van het aantal en soort meldingen per wijk of kern?
  2. En wat is er met de meldingen gedaan? Zijn er boa’s, politie en/of jongerenwerkers ingezet op die plaatsen waar er frequent meldingen zijn gedaan en wat was het resultaat?
  3. Hoeveel bedroeg de schade, bijvoorbeeld aan de openbare ruimte, als gevolg van vuurwerkgerelateerde vernielingen rondom de afgelopen jaarwisseling? Zijn er gegevens bekend over verwondingen?
  4. Hoe verhouden het aantal meldingen, het schadebedrag en het aantal verwondingen van afgelopen jaarwisseling zich tot de cijfers van vorige jaren?
  5. Zijn er, gezien het effect dat vuurwerk kan hebben op dieren, meldingen binnengekomen over angstige huisdieren of angstig vee? Heeft het college inzicht in hoeveel extra dieren binnengekomen zijn bij de dierenopvang van Stichting Dierenhulpverlening Woerden en/of dat zij iets gemerkt hebben van de invloed van het vuurwerk op de dieren?
  6. Is het college van Woerden het met ons eens dat vuurwerkoverlast tegengegaan moet worden? Zo ja, wat is het college van plan om vuurwerkoverlast in de komende jaren tegen te gaan? Is het college bereid om te kijken naar andere gemeenten waar succesvol(ler) aan vuurwerkoverlastpreventie gedaan wordt?
  7. Is het college van plan om het meldpunt te continueren en wordt het in de toekomst ook mogelijk om de meldingen via bijvoorbeel whatsapp of andere social media te doen?
  8. Is er het afgelopen jaar in overleg met de wijk- en dorpsplatforms en buurtverbinders onderzocht of er initiatieven zijn om op een centrale plaats Oud&Nieuw te vieren / alternatieve Oud&Nieuw-feesten te organiseren (zie 20R.00087 onder punt 3 op bladzijde 2), en zo ja, wat was daarvan de uitkomst?

Marjolein Doorewaard, Progressief Woerden

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht