Woerden bruist voor iedereen - vanzelfsprekend.

09/03/2024 - In Woerden willen we dat iedereen mee kan doen. En er is ook veel in Woerden om aan mee te kunnen doen. Zomerse Festivals en het hele jaar door Evenementen, groot en klein, op het exercitieterrein en in parken en binnen in verschillende gebouwen. Toegankelijkheid van Festivals en Evenementen wordt steeds belangrijker, ook nu meer mensen ouder worden. Er is ook het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Vanaf 2025 is het zelfs verplicht in alle EU-landen om nieuwe diensten en producten toegankelijk te maken. Denk hierbij aan de bereikbaarheid van het Event zelf, de communicatie vooraf, het verkrijgen van tickets, het terrein of de locatie zelf, toiletten, eten en drinken voor iedereen en de beleving. Er bestaan ook heel handige ‘routekaarten’ en checklists voor organisatoren van Festivals en Evenementen.

Progressief Woerden ziet wel kansen om Woerden nog meer te laten bruisen voor iedereen en heeft daarom vragen gesteld. De antwoorden van het college zijn hoopvol.
Inclusiviteit zal aan de orde worden gesteld bij de eerstvolgende netwerkbijeenkomst Evenementen.

En er komen factsheets inclusie voor alle domeinen. Langzamerhand wordt inclusie vanzelfsprekend. Progressief Woerden is verheugd met deze ontwikkeling maar blijft onverminderd waakzaam om te zorgen en te borgen dat iedereen mee kan doen in Woerden. En dat ze kan zijn wie je bent.

Les hier de complete beantwoording van onze onderstaande vragen

  1. Kent het college de routekaart voor toegankelijke Festivals en Evenementen die is gemakt door MKB Nederland en de coalitie voor inclusie? De routekaart geeft concrete handvaten voor organisatoren van Festivals en Events. https://coalitievoorinclusie.nl/festivals-voor-iedereen/routekaart/webversie/
  2. Wil het college deze routekaart onder de aandacht brengen bij organisatoren?
  3. Voor Festivals en Evenementen moet een vergunningen worden aangevraagd. Wordt bij het afgeven van zo’n vergunning ook nu al gekeken naar de toegankelijkheid van het Festival of Evenement?
  4. Zou het college willen nadenken om toegankelijkheid als voorwaarde op te nemen.  Nb: organisatoren kunnen dan heel goed de volgende Zelfscan gebruiken: toegankelijk ‘eten en drinken’ en ‘overnachten’ die is ontwikkeld door bureau ongehinderd en MKB https://etendrinken.ongehinderd.nl/
  5. Steeds meer gemeentes zetten inclusie als aandachtspunt in de APV, in ieder geval bij het onderdeel Festivals, maar soms ook breder. Staat er al iets over toegankelijkheid en/of inclusie in onze APV?
  6. Wil het college onderzoeken hoe we met onze eigen APV toegankelijkheid en inclusie kunnen bevorderen? In ieder geval in de afdeling over evenementen maar wellicht ook in de hele APV?
  7. Is het een idee om de gehele APV in begrijpelijke taal op te stellen en ook om hierbij pictogrammen te gebruiken om op die manier als gemeente het goede voorbeeld te geven? Zie onderstaande afbeelding en ook de APV in begrijpelijke taal van de Gemeente De Bilt. https://www.debilt.nl/fileadmin/bestanden/Bestuur_en_organisatie/2021_APV_De_Bilt_-_Klare_taal.pdf

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht