Themacafé Doe Mee - gecancelled

25/04/2018 - Wegens gebrek aan belangstelling is het themacafe geannuleerd

Op 12 juni organiseren we Themacafe Doe Mee!
Over burgerparticipatie en Doe-democratie
20.00-22.00 uur
Bibliotheek het Groene Hart, Meulmansweg 27, Woerden

“Ik wil een speeltuintje voor mijn kleine kids om de hoek, en daar wil ik best zelf aan meehelpen”

“Onze buurt  heeft een heel goed idee om de wijk energiebewuster te maken”

“Als snelfietser, elke dag naar mijn werk, ben ik toch wel onderhand ervaringsdeskundig als het gaat om goede fietsverbindingen van en naar Woerden”

Als inwoner betrokken worden bij beleid en het nemen van besluiten, dat vinden veel ingezetenen van de gemeente Woerden en de kernen Kamerik, Zegveld en Harmelen een aantrekkelijke gedachte. De gemeente en de politiek hebben dezelfde wens, maar hoe blijft de wens niet de vader van de gedachte.

In de afgelopen jaren zijn er in Woerden ervaringen opgedaan met clubs van betrokken inwoners, met een duur woord: burgerparticipatie. Zo is er onder meer meegedacht over de verkeersvisie, dierenwelzijnsbeleid, het afvalbeleid en  hondenuitlaatplekken. En er is ook een Denktank Inwoner en Raad opgericht.

Uit brainstormsessies in deze Denktank Inwoner en Raad zijn verschillende ideeën naar voren gekomen die succesvol zijn zoals Gast van de Raad (een mogelijkheid om als inwoner kennis te maken met het raadswerk en uitleg te krijgen door raadsleden en fractieassistenten over de gang van zaken binnen de Gemeenteraad) en Huiskamerbijeenkomsten (onderwerpen die actueel zijn, zoals veiligheid, worden met een kleine groep inwoners en raadsleden in een huiskamer besproken)

Vanzelfsprekend kan deze burgerparticipatie nog veel verder worden ingezet. En dan zijn er dilemma's: wat werkt wel en wat niet? De komende jaren komen er veel nieuwe wetten. Neem bijvoorbeeld de Omgevingswet waarbij er meer samenspraak is met belanghebbenden om de openbare ruimte in te richten.

Inwoners, belangenorganisaties en politiek praten samen op 12 juni om vragen en dilemma's met elkaar door te nemen in het themacafe Doe Mee!

Iedereen is welkom

Aanmelden hoeft niet maar is wel fijn: bijeenkomst@progressiefwoerden.nl

Tot 12 juni?

 

Jolanda van der Spiegel, actief lid Denktank Inwoner en Raad

Coby Franken, raadslid Progressief Woerden

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht