Progressief Woerden zoekt nieuwe bestuursleden

10/03/2024 - Progressief Woerden is een springlevende lokale partij, met ongeveer 110 leden. We hebben een actieve gemeenteraadsfractie (met 4 raadsleden en 3 fractieassistenten), maken nu deel uit van het College van B&W met een enthousiaste en betrokken wethouder, diverse leden die het wel en wee van de partij van dichtbij volgen en een leuk en informeel bestuur met 5 leden. Het bestuur vergadert fysiek in een van onze huiskamers en heeft daarnaast contacten via de mail en WhatsApp. Bestuursleden zijn vrijwilligers en worden niet betaald.

In het bestuur zijn twee vacatures ontstaan, voor voorzitter en secretaris. Onze voorzitter Julia van Winden is al voorbij haar tweede termijn in het bestuur en wil graag in de loop van dit jaar aftreden. Onze secretaris Geert Wammes neemt aan het begin van de zomer afscheid, na 50 jaar wisselende politieke activiteiten in diverse rollen.

Wat houden deze functies in?

Voorzitter

 • Je werkt samen met de secretaris en de andere bestuursleden bij het voorbereiden van algemene ledenvergaderingen en houdt zicht op onderwerpen die besproken moeten worden.
 • Je leidt de vergaderingen, zorgt dat deze soepel lopen en zorgt dat iedereen gehoord wordt.
 • Je houdt contact met de fractie en de fractievoorzitter en bent alert op het functioneren en welzijn van de fractie. Je organiseert evaluatiegesprekken met de fractieleden, in overleg met de fractievoorzitter, ca. eenmaal per jaar.
 • Je coördineert de voorbereiding voor nieuwe verkiezingen en het opzetten van werkgroepen daarvoor zoals een programmacommissie, een kandidaatstellingscommissie en een campagnecommissie.
 • Je houdt in het oog dat de achterban gerepresenteerd wordt door de fractie in de gemeenteraad.
 • Je draagt er zorg voor dat leden de mogelijkheid hebben zich gehoord te voelen.
 • Je zorgt dat er contact is met de besturen van GroenLinks Woerden en PvdA Woerden.
 • Je draagt er zorg voor dat Progressief Woerden een levendige partij is waar mensen zich thuis kunnen voelen en waar debatten en gesprekken plaatsvinden over onze idealen.
 • Je houdt de toekomst van Progressief Woerden in het vizier.

Verdere informatie over het voorzitterschap kun je krijgen bij Julia van Winden, via juliavanwinden@progressiefwoerden.nl

 

Secretaris

 • Je volgt wat er in de politiek in Woerden gebeurt, vooral in de gemeenteraad en in de fractie. Dit kan gemakkelijk online.
 • Voor de buitenwereld en de interne organisatie en onze achterban ben je het aanspreek- en contactpunt in het bestuur.
 • Je verzorgt en verstuurt de agenda’s en stukken voor bestuursvergaderingen (4x per jaar) en van algemene ledenvergaderingen (2x per jaar). Je doet suggesties voor agendapunten.
 • Je maakt korte besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen en korte samenvattende verslagen van de algemene ledenvergaderingen.
 • Je stelt een paar keer per jaar digitale nieuwsbrieven voor de leden op en verstuurt deze vanuit een Excelbestand aan de leden.
 • Je beheert het ledenbestand van PW (Excel), voert daarin mutaties door en houdt hierover nauw contact met de penningmeester.
 • Als zich nieuwe leden melden, zorg je voor een leuke welkomstbrief die hen wegwijs maakt. Hier bestaat een standaardtekst voor. Je bent voor nieuwe leden beschikbaar voor informatie.
 • Je kunt werken met Word, Excel, WhatsApp en een beetje schrijftalent is mooi meegenomen!

Verdere informatie over het secretariaat kun je krijgen bij Geert Wammes, via secretariaat@progressiefwoerden.nl

 

Bestuursleden kunnen daarnaast vrijwillig:

 • deelnemen aan de wekelijkse fractievergaderingen (meestal online)
 • deelnemen aan een appgroep met fractieleden, fractieassistenten en fractievolgers
 • deelnemen aan een appgroep met geïnteresseerde PW-leden
 • de gemeenteraad volgen (online)
 • meedoen met het organiseren van themacafés
 • meedoen met straatacties
 • deelnemen aan een programmacommissie, een kandidaatstellingscommissie of een campagnecommissie (als er gemeenteraadsverkiezingen aankomen).

 

Vind je het leuk om als lid van Progressief Woerden mee te werken in het bestuur? Veel tijd kost het niet, het is interessant, je staat dichtbij wat er politiek in Woerden gebeurt, je leert ervan, het staat mooi op de CV en het vergroot je netwerk!

Als dit je allemaal aanspreekt en je hebt wat tijd die je kan investeren, stel je dan kandidaat! Stuur een mailtje naar secretariaat@progressiefwoerden.nl. Geef daarin aan waar je voor wilt gaan en vertel iets over jezelf, zodat wij een beeld van je kunnen krijgen. Een CV meesturen mag, maar hoeft niet.

Na je kandidaatstelling voeren enkele bestuursleden een gesprek met je, om kennis te maken en te kijken of er een match is met de twee vacatures.

Wij hopen je binnenkort in ons midden te begroeten!

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht