Samenwonen met een bijstandsuitkering

26/10/2021 - Proef samenwonen met bijstandsuitkering. Progressief Woerden pleit ervoor om een proef te starten met samenwonen met een bijstandsuitkering in navolging van de gemeente Tilburg. Hierdoor worden enkele nadelige gevolgen van de kostendelersnorm tijdelijk opgelost.

In de huidige regelgeving is samenwonen met een bijstandsuitkering niet toegestaan. Als het aan Progressief Woerden ligt komt hieraan een einde. Coby Franken van de partij heeft een motie ingediend waarin ze het college vraagt om het experiment in Tilburg ook in Woerden te laten plaatsvinden. De gemeente Tilburg staat toe dat mensen met een bijstandsuitkering 6 maanden samen mogen wonen zonder dat ze op de uitkering worden gekort. De gemeente Tilburg is tot dit initiatief gekomen om te voorkomen dat mensen met een bijstandsuiterking geen nieuwe relatie durven aan te gaan. Het probleem met de huidige regels is, dat niet duidelijk is hoe vaak mensen met een relatie bij elkaar mogen zijn, voordat de uitkering in gevaar komt. Dit kan voor elke gemeente anders zijn en daardoor zijn mensen met een bijstandsuiterking vaak op hun hoede.

Met de indiening van de motie wil Coby Franken een einde maken aan deze onzekerheid. Daarnaast leidt het experiment tot minder bemoeienis van de gemeente met het privĂ©leven van mensen met een uitkering. Behalve deze voordelen ziet de partij nog een voordeel: namelijk de woningnood. De huidige regels dragen eraan bij dat alleenstaanden op zichzelf blijven wonen. 

De vraag die de partij aan het college stelt of dit experiment ook in Woerden kan worden uitgevoerd. Volgens de motie zou dit ook kunnen helpen in situaties waarin ouders met volwassen kinderen samenwonen. Deze gezinnen worden nu met de kostendelersnorm geconfronteerd. De korting op de uitkering is fors en de kinderen kunnen niet altijd het huis uit door de huidige woningnood. Het experiment zou partijen in deze gevallen meer ruimte bieden om hun leven te organiseren.

De motie is inmiddels ingediend en zal dus worden vervolgd.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht