Schiet nu eens op met betaalbare huizen! Wij stellen vragen

22/11/2020 - Zoals bekend vind Progressief Woerden het een enorm belangrijk punt dat er meer betaalbare huizen komen in Woerden. We willen dat er voldoende sociale huur en koop komt bij ieder nieuwbouwproject en dat er ook vaart wordt gemaakt met deze huizen zodat de wachtlijsten teruglopen. Zodat alle Woerdenaren, jong, oud en nieuwkomers de kans hebben op een betaalbaar huis.

We stelden hierover twee keer vragen.
De eerste keer naar aanleiding van berichten over de nieuwbouw bij Snellerpoort
En vervolgens dit weekend ook omdat we een extra uitdaging blijken te hebben om mensen met een verblijfsvergunning te huisvesten.

 

Hoe zit dat met sociale woningen in Snellerpoort?

In het AD van 13 november stond een artikel over de bouwplannen in Snellerpoort, waarbij met name het achterblijven van de bouw van sociale huurwoningen onder andere door Groen West als onacceptabel werd bestempeld. Hierover stelden we volgende vragen:

 1. Klopt het dat er bezwaren van onder andere ProRail zijn over het bouwen van huizen langs het spoor en dat de gemeente ondanks deze bezwaren vasthoudt aan de plannen?
 2. Klopt het dat de ambitie van het aantal te bouwen sociale huurwoningen in dit plan niet gehaald gaat worden? Zo ja, waarom moeten de raadsleden dit via de krant vernemen terwijl en recent met brede steun een amendement is aangenomen over het terugbrengen van de wacht en zoektijden?
 3. Op welke wijze gaat het college ervoor zorgen dat gevolg wordt gegeven aan dit amendement, waarbij de boodschap uit het artikel in het AD en de vertraging van bouwprojecten (zoals de Willem Alexanderlaan in Harmelen) worden meegenomen?
 4. Deelt het college een eerdere boodschap van de directeur van Groen West dat het verstandig is om meer sociale huurwoningen te plannen om het uiteindelijke streefdoel te realiseren? In de praktijk blijkt namelijk dat de realisatie vaak achter loopt.
 5. Op welke wijze gaat het college ervoor zorgen dat in Snellerpoort 20% van de woningen voor sociale huur ter beschikking komen?

 

Nog meer noodzaak om te zorgen voor betaalbare huizen

De gemeente heeft van het Rijk de opdracht gekregen om 41 mensen met een verblijfsvergunning een huis te geven in de eerste helft van 2021. Dat is een flinke extra inspanning ten opzichte van hiervoor. En dat terwijl tijdens de bespreking van de begroting werd gezegd dat we een voorsprong hadden als het gaat om het bieden van huizen aan mensen met verblijfsvergunning en dat we daarom wel wat minder ons best konden gaan doen.

Daarom stellen wij vragen aan burgermeester en wethouders (het college)

 1. Als Progressief Woerden vragen we ons af hoeveel voorsprong we nog hebben nu we deze extra opdracht hebben gekregen.
 2. Vind het college nu ook, net als wij, dat deze extra opdracht vraagt om creatieve en concrete acties, zo snel mogelijk, om dit op een goede manier aan te pakken?
 3. Vind het college ook dat het achterhaald is om te zeggen dat we een voorsprong hebben en dus wel wat minder hard ons best hoeven te doen?
 4. Is het college het met Progressief Woerden eens dat de opdracht van het rijk nog een extra reden is om meer betaalbare huizen, meer sociale huurwoningen, te gaan bouwen.
 5. Kan het college ons vertellen hoe we zorgen dat deze extra opdracht niet ten koste gaat van onze wens om de wachttijden voor betaalbare huizen aan te pakken?
 6. Is dit voor het college een reden om de begroting 2021 aan te passen?

NB: het college heeft 30 dagen de tijd hier antwoord op te geven

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht