Woerden hoofdstad van het groene hart

09/05/2022 - Een mooie titel voor een mooie levende stad. Maar hoe groen is Woerden zelf eigenlijk?
Die vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden, hoe groen is een stad? Feit is dat het groener kan. Zo hebben wij een poos geleden de aandacht gevestigd op het klepelen bij de Cattenbroeker plas en het microplastic dat in het water terecht kwam. Voor Progressief Woerden echt een no-go. Inmiddels is er, dankzij enkele actieve inwoners, een natuurlijke oeverbescherming aangebracht en wordt er minder gemaaid. Dus op naar het volgende project.

In de raad is in november 2021 een motie aangenomen om minder te maaien. Te beginnen met de maand mei. Door in mei minder te maaien neemt de populatie bijen aanzienlijk toe. We weten inmiddels dat wij bijen hard nodig hebben in de natuur. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over bijen. Als we de natuur willen helpen, dan kunnen we ons niet alleen richten op natuurgebieden. Ook binnen de stad moeten we de natuur een kans geven. Zo kun je ook in de stad de natuur ervaren, in je eigen tuin, in het park, op het schoolplein of op kantoor. Steden worden steeds vaker ontdekt door wilde dieren en planten, waardoor de stad een geheel nieuw ecosysteem op zichzelf wordt. Meer natuur rondom huis is gekoppeld aan verbeterde psychische gezondheid, minder stress, een gezond gewicht en minder Ritalingebruik bij kinderen. Ook kunnen gemeenschappelijke groengebieden zoals parken en volkstuinen bijdragen aan sociale samenhang in de buurt. De Wereld GezondheidOrganisatie (WHO) benadrukt het belang van een groene omgeving op de gezondheid van mensen.

Het ecologische denken over niet gemaaide gazons moet echter nog omarmd worden door de bevolking. Immers minder gemaaide gazons zien er minder strak uit. We moeten af van het beeld van keurig gemaaide gezons, die voor de natuur gelijk staan aan een woestijn. Er leeft te weinig in en op deze gazons en daarmee hinderen ze de biodiversiteit in de gemeente. Met een schamele 4% van alle gazons wordt nu een proef gedaan. Deze gazons zullen in mei niet worden gemaaid. Uiteraard moet die 4% snel omhoog. Want wat is er nu mooier dan ongerepte natuur op plekken waar dat kan. Want Progressief Woerden wil dat Woerden echt groen wordt. Een groen Woerden als hoofdstad van het groene hart.
 

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht