Bomen op het exercitieveld

04/06/2021 - Het exercitieveld is een monumentaal en centraal park middenin Woerden en ook middenin de publieke belangstelling. Een tijdje geleden was er veel te doen over de dreigende kap van de karakteristieke kastanjebomen. Die kap is gelukkig voorkomen met de afspraak dat er een voorstel zou gaan komen hoe om te gaan met zieke bomen en ook de problemen met het rioolstelsel.
Er ligt nu een raadsvoorstel met vier scenario's. De eerste bespreking heeft plaatsgevonden. Onze fractieassistent Marjolein Doorewaard verwoordde onze visie en komt met een aanvullend voorstel.

Het Exercitieveld is voor veel Woerdenaren van belang: iedereen heeft er wel herinneringen aan. Nu dit veld, met een monumentale status, opgeknapt moet worden, stelt het college scenario 1b voor. Dit omvat groot onderhoud aan de wegen en de verlichting en enkel een vernieuwd riool en wegdek aan het Exercitiepad.

En dat betekent dat de historische paardenkastanjes – voorlopig – mogen blijven, en dat  doet onze fractie deugd. Ook veel Woerdenaren zullen daar blij mee zijn. Betekent dit ook dat er alles, wat redelijkerwijs mogelijk is, gedaan wordt om deze prachtige bomen goed te onderhouden? Zo zijn er verschillende behandelingen en groeiplaats-verbeterende ingrepen mogelijk, die invloed hebben op de levensverwachting van bomen. Zou de wethouder aan kunnen geven in hoeverre die meegenomen worden?

Ondanks dat scenario 1b verreweg onze voorkeur heeft boven de anderen, overwegen we het te amenderen met heraanplant. In alle voorgelegde scenario’s stelt het college een uitsterfbeleid voor: bomen die ziek en/of gevaarlijk zijn zullen worden weggehaald maar niet meer worden vervangen. Zo ontstaat op termijn een steeds kaler grasveld in het hart van de stad. Dat strookt steeds minder met het “sierlijke veld met romantische accenten” dat vele Woerdenaren in participatiesessies in 2014 voor het Exercitieveld voor ogen hadden.

Zou het niet mooier zijn als de gaten tussen de bomen opgevuld worden met nieuwe aanplant? Uiteraard zijn dan niet alle bomen van hetzelfde formaat, maar dat is nu ook al het geval. En volgens Bomenwacht/TreeMark, is het zelfs “vanuit boombeheer het meest wenselijk om hier een mix van (leeftijden en) boomsoorten aan te planten: dit om risicospreiding in het geval van ziektes en plagen op te vangen en om de (bio)diversiteit te vergroten”.

De bodemverbetering zou dat dan bijvoorbeeld gefaseerd kunnen, door alleen de grond van weggevallen groepjes van twee of drie bomen voor te bereiden voor nieuwe aanplant. Daardoor worden ook de kosten daarvoor gefaseerd. Zo blijft ons een steeds kaler wordend veld bespaard. Graag hoor ik van de woordvoerders van andere fracties wat zij hiervan vinden.

Uiteraard is het veld ook een evenemententerrein. De monumentale bomen geven het veld zijn allure, zowel tijdens als buiten evenementen. Voor de levensduur van de bomen zou het goed zijn als zwaardere belasting op de bodem tot 5 meter van de stam weg zouden blijven. Dit is voor een 5-tal grotere Woerdense evenementen niet haalbaar, maar voor vele andere evenementen wellicht wel. Het is goed dat in het raadsvoorstel vergunningsvoorwaarden worden opgenomen om de bomen te beschermen. Betekent dat ook dat evenementen gevraagd zullen worden zoveel mogelijk van het binnenveld gebruik te maken?

Vervolgens wordt duidelijk uit de stukken dat het in stand houden van het verouderde riool in de Oostsingel risico’s met zich meedraagt. Mocht dit riool ergens bezwijken, dan moeten er plotseling herstelwerkzaamheden gedaan worden en gaan er alsnog monumentale kastanjebomen om. Het is niet te voorspellen wanneer dat zou zijn: over 5 jaar misschien, of misschien al veel eerder. Wellicht is het beter niet af te wachten. Opties als het riool re-linen of een minizuivering of gemaal zijn mogelijk zonder dat de weg open moet. Zou de wethouder aan kunnen geven of er gedacht wordt om het riool in de Oostsingel in de nabije toekomst aan te gaan pakken en zo ja wanneer?

Tot slot: We hopen van harte dat we de mooie bomen zo lang mogelijk kunnen behouden en dat we daar waar gaten vallen nieuwe aanplant zullen zien. Tenslotte luidt een bekend gezegde: de beste dag om een boom te planten was twintig jaar geleden, en de een-na-beste vandaag. Tot zover onze eerste termijn.

(Bijdrage Marjolein Doorewaard tijdens politieke avond 3 juni 2021)

Link naar de politieke avond met alle stukken

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht