Woerden vraagt Den Haag om soepeler Kinderpardon

04/10/2018 - Vluchtelingenkinderen die geworteld zijn in de Nederlandse samenleving verdienen een soepeler behandeling volgens de Woerdense gemeenteraad. Vanavond stemde een meerderheid van de raad in met een motie van Progressief Woerden en SP over dit onderwerp.

Progressief Woerden fractievoorzitter Marieke van Noort lichte het in de raadsvergadering toe: “Kinderen die buiten hun eigen schuld om jarenlang in Nederland wonen zouden in aanmerking moeten komen voor een verblijfsvergunning. Een inwonersinitiatief dat de gemeente hiertoe opriep was de aanleiding voor onze fracties om met deze motie te komen.”

Mede-initiatiefnemer is Wilma de Mooij van de SP vulde aan: “Het is heel belangrijk dat de gemeente Woerden dit signaal afgeeft richting Den Haag. Als gemeente hebben wij te maken met soms schrijnende en onacceptabele gevallen waar de kinderen zelf niet voor gekozen hebben. Dan wil als gemeente de Staatssecretaris vragen dit anders te regelen.” Omdat deze schrijnende gevallen mede veroorzaakt worden door soms ellenlange procedures gaat de gemeente de Staatssecretaris ook vragen om de procedures korter te maken. Daardoor zullen dit soort situaties in de toekomst minder vaak voorkomen.

Motie Kinderpardon

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 4 oktober 2018, Gelezen de diverse moties Kinderpardon van vele gemeenten in Nederland,

Overwegende dat:

 • Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn nadat ze hun verblijfsvergunning hebben aangevraagd;
 • De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan vertrek, het meewerkcriterium;
 • Het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen, het overgrote deel van de aanvragen wordt nu afgewezen;

Constaterende dat:

 • Hierdoor voor ongeveer vierhonderd in Nederland gewortelde kinderen uitzetting dreigt naar een land waarvan ze vaak de taal niet eens spreken;
 • Het kinderpardon wordt gedragen door de samenleving;
 • Reeds veel gemeenten Woerden voorgingen in het aannemen van een vergelijkbare motie;

Is van mening dat:

 • Het uitzetten van deze gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aan doet
 • Het noodzakelijk is om indringend te pleiten bij het kabinet om de procedure van het Kinderpardon te versoepelen;
 • Het voor in de gemeenschap gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven van groot belang is dat zij hier mogen blijven, omdat het thuis van deze kinderen in Nederland ligt.

Verzoekt het college:

 • Aansluiting te zoeken bij de Kinderpardongemeenten en bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon.
 • Daarbij aan te dringen op het verkorten van de asielprocedures binnen de uitgangspunten van de rechtsstaat.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Marieke van Noort, Progressief Woerden Wilma de Mooij, SP Woerden

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht