Ruimte voor vluchtelingen

17/07/2022 - Niemand kan de schrijnende beelden uit Ter Apel zijn ontgaan. Vluchtelingen die aankloppen in Nederland moeten overnachten op stoelen of buiten. Er wordt een dringend beroep gedaan op gemeentes om meer opvang te creëren maar het blijft oorverdovend stil. Ook vanuit Woerden. Voor de fractie van Progressief Woerden is dit bijna niet te verdragen. We stellen regelmatig vragen over meer mogelijkheden. Dit is nu aan de nieuwe raad. Op dit moment is er wel extra ruimte beschikbaar voor Oekraïners. Wij hopen dat hier ook plek door komt voor andere vluchtelingen. En we roepen het nieuwe college op om snel met een voorstel te komen om als Woerden een bijdrage te leveren aan opvang en de nood in Ter Apel te lenigen.

Schriftelijke vragen – Ruimte voor vluchtelingen

In de raadsinformatiebrief Z/22/047430/ D/22/062431 is de raad bijgepraat over de stand van zaken van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Progressief Woerden steunt de genoemde ontwikkelingen over de opvang van gevluchte Oekraïners in deze RIB. Echter wordt er ook vermeld dat op dit moment maar 41 van de 50 beschikbare plekken voor gevluchte Oekraïners in gebruik is op de locatie op de Stadspoort en dan moet de locatie op de Bleek nog beschikbaar worden gesteld. Ook landelijk is de ontwikkeling dat de instroom lager is dan verwacht, wat een nationale buffer creëert (zie https://nos.nl/artikel/2424151-van-der-burg-nu-geen-zorgen-over-plekken-opvang-oekrainers ).

Progressief Woerden is van mening dat het zonde is als deze woonruimtes niet worden gebruikt. Daarnaast is Progressief Woerden van mening dat we als Woerden niet alleen de verantwoordelijkheid hebben om de Oekraïense vluchtelingen in nood te helpen, maar ook andere vluchtelingen. Met veel verdriet zien wij dan ook dagelijks de berichten uit Ter Apel binnenkomen dat meer en meer mensen buiten moeten overnachten (zie https://nos.nl/collectie/13898/artikel/2437144-300-asielzoekers-in-ter-apel-sliepen-vannacht-buiten-hoogste-aantal-tot-nu-toe & https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2022/deze-fotos-leggen-de-chaos-in-aanmeldcentrum-ter-apel-pijnlijk-bloot~v552889/ ). Deze vluchtelingen komen uit andere landen dan Oekraïne, maar zijn net zoals de Oekraïners mensen, waaronder veel kinderen, die door afschuwelijke situaties ver buiten hun invloed ruw uit hun leven zijn geschud, waarna vluchten de enige optie was om te overleven.

In het licht van het bovenstaande heeft Progressief Woerden de volgende vragen:

1.Is het college het eens met Progressief Woerden dat het zonde is als er woonruimtes leeg staan?

2.Wordt er verwacht dat er op korte termijn gevluchte Oekraïners zullen worden gehuisvest in de overgebleven plekken in de Stadspoort?

3.Wordt er verwacht dat de nieuwe locatie op de Bleek volledig in gebruik zal worden genomen door gevluchte Oekraïners vanaf de beschikbaarstelling van elke woonruimte?

4.Wordt er nagedacht over het beschikbaar stellen van de Stadspoort en/of de Bleek voor andere noodzoekenden, zoals andere vluchtelingen, jongeren en/of woningzoekende met een urgentieverklaring?

5.Wordt er vooraf een plan gemaakt over de mogelijk andere invulling van de Bleek, mocht het blijken dat deze woonruimtes niet volledig volkomen met gevluchte Oekraïners?

6.In de Raadsinformatiebrief Z/22/044027 / D/22/057614 ´Vergeet de anderen in nood niet´ heeft het College vermeldt dat het nieuwe college en de raad de noodopvang van asielzoekers verder oppakken. Kan het college in opvolging daarnaar op korte termijn komen met een voorstel aan de raad hoe Woerden een constructieve bijdrage kan leveren aan de noodsituatie in Ter Apel? Hiermee breed kijkend naar de mogelijkheden inclusief de Stadspoort en de Bleek, maar ook naar tijdelijke bouw en het samen opvangen met andere noodzoekers, jongeren en/of woningzoekende met een urgentieverklaring.

Coby Franken, Progressief Woerden

Woerden 20 juli 2022

NB: de vragen zijn opgesteld door fractievolger Daan Hendrikson.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht