Bloeiende bermen

30/10/2019 - Wie geniet niet van de prachtige bloeiende bermen in Woerden. Wij zien nog meer kansen voor meer kleur en duurzaam bermbeheer. Marguerite Boersma kreeg steun van alle fracties voor haar motie " Bloeiende bermen".

De gemeenteraad van Woerden, bijeen op 31 oktober 2019

Constaterende dat:

De bloeiende bermen veel waardering van inwoners en bezoekers aan Woerden hebben gekregen

  • Overwegende dat:
  • Bloeiende bermen een bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit
  • Bloeiende bermen een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de overlast van bijvoorbeeld de eikenprocessierups
  • Door bermen met een bloemenmengsel in te zaaien er bespaard kan worden op de kosten van het grasmaaien
  • Er bloemenmengsels zijn die niet ieder jaar opnieuw ingezaaid hoeven te worden

 

Verzoekt het college

  • Om het aantal bermen waarin een bloemenmengsel wordt ingezaaid te vergroten waarbij ook de kernen worden meegenomen
  • Initiatieven van bewoners om in de eigen leefomgeving meer kleur door bloemen aan te brengen te stimuleren

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht