Progressief Woerden vraagt om stemmal in stemlokaal voor inwoners die slecht zien.

22/12/2021 - De gemeente heeft toegezegd om, naar aanleiding van verzoeken van CDA en Progressief Woerden, stemmallen in de stemhokjes te plaatsen. Met behulp van deze mallen kunnen inwoners die slecht zien, zelfstandig hun stem uitbrengen. Hieronder vindt u het persbericht dat het CDA naar aanleiding van de toezegging heeft gepubliceerd.

Gemeente Woerden neemt maatregelen om de verkiezingen in maart 2022 beter toegankelijk te maken

De gemeente Woerden neemt maatregelen om de verkiezingen in maart nog beter toegankelijk te maken. Er komt een stemmal in het stemlokaal in het gemeentehuis. En een aantal andere voorzieningen om ervoor te zorgen dat iedereen op zelfstandige wijze zijn stem kan uitbrengen. Dat laten burgemeester en wethouders weten in antwoord op vragen van het CDA Woerden en Progressief Woerden. 

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in Woerden wonen veel mensen met een visuele beperking die het belangrijk vinden om op zelfstandige wijze hun stem uit te brengen en daarbij hun stemgeheim te bewaren. Daarom deden de raadsfracties van het CDA Woerden en Progressief Woerden onlangs een oproep aan burgemeester en wethouders om minimaal één stemmal met soundbox aan te schaffen. Een investering van 4.500 euro moet volgens hen geen sta-in-de-weg zijn. Alle stemmen moeten tellen! En daarom vroegen zij ook aan het college om te kijken of er nog meer goede opties zijn om de verkiezingen toegankelijker te maken.

CDA-raadslid Rumo van Aalst: "Aan onze oproep om in tenminste één stemlokaal een stemmal met soundbox in gebruik te nemen, is gehoor gegeven. De stemmal komt in het stemlokaal in het gemeentehuis. Dat is goed nieuws voor alle Woerdenaren met een visuele beperking. Daar zijn wij net als onze collega's van Progressief Woerden heel blij mee. Maar het stemt ons vooral goed dat het college nog meer maatregelen neemt om de verkiezingen in maart 2022 beter toegankelijk te maken. Zo worden de houten vlonders en drempels vervangen door professionele drempels van aluminium voor buiten en binnen de stemlocaties. En ook komt er een brief in beeldtaal in het Nederlands, Engels en Arabisch die met de stempas aan alle stemgerechtigden wordt verstuurd." 

Raadslid Coby Franken van Progressief Woerden vult aan: "Het is super dat we in Woerden ook gaan werken met een prokkelduo. Dat is een duo bestaande uit een persoon zonder en een persoon met (licht) verstandelijke beperking als vrijwilliger in een stemlokaal. Dit is één van de extra hulpmiddelen die straks ook met de Experimentwet toegankelijk stemmen verder wordt uitgewerkt. Hiermee wordt stemmen steeds meer toegankelijk voor iedereen. En dat is wat we moeten willen in een democratie. Wat mij betreft mogen we trots zijn op onze gemeente die vooroploopt als het gaat om toegankelijk stemmen."

Lees ook het artikel in het AD.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht