Terechte zorg om continuiteit jeugdhulp?

20/04/2016 - Afgelopen maandag stond een artikel in het AD waarin werd gesteld dat veel jeugdhulporganisaties in zware financiele nood zitten en dat de jeugdhulp daardoor in gevaar zou komen. Een belangrijke oorzaak zijn wellicht achterstanden in betaling en slechte administratie door gemeentes. Progressief Woerden wil weten hoe dit echt zit en of we ons hier in Woerden zorgen over zouden moeten maken. Daarom stelde onze fractie onderstaande vragen aan het college. Volgens artikel 40 van de Gemeentewet heeft het college 30 dagen de tijd hier een antwoord op te geven.

Afgelopen maandag 18 april stond in het AD een artikel over jeugdzorgorganisaties in financiële problemen.  Lees hier het betreffende artikel

Progressief Woerden wil graag meer informatie over continuïteit van jeugdhulp voor zorgvragers in Woerden, mogelijke knelpunten bij jeugdhulporganisaties en arbeidsmarktproblemen in de regio Woerden.

Vragen:

  1. Heeft u kennis van een brief van Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Vereniging Orthopedagogische BehandelCentra over jeugdhulpaanbieders die in acute nood verkeren?
  2. Hoe is de continuïteit van jeugdhulp in Woerden, is er voldoende aanbod?  Is er sprake van wachtlijsten? Zijn er signalen van zorgvragers die reden voor zorg geven dat er 'gaten in de jeugdhulp' vallen zoals in het artikel wordt gesuggereerd?
  3. Is bekend of jeugdhulporganisaties in onze regio in financiële problemen verkeren? Zo ja, wat is daarover bekend? Wat zijn eventueel knelpunten ten aanzien van administratie, facturering en betalingsverkeer tussen de gemeente en jeugdhulporganisaties, zijn er achterstanden? En zo ja, welke inspanningen worden gedaan door de gemeente en de organisaties om deze knelpunten op te lossen? Doet gemeente aan bevoorschotting, in welke gevallen? Zal de Icloud een (positief) effect kunnen hebben op administratie en betalingsverkeer? 
  4. Wat is bekend over jeugdhulporganisaties in onze arbeidsmarktregio als het gaat om het in financiële problemen verkeren? Ziet de gemeente hierin risico's voor arbeidsplaatsen, voor inwoners als werknemer van jeugdhulporganisaties en zo ja, welke mogelijkheden ziet de gemeente binnen de arbeidsmarktregio (Utrechtse werktafel) om hier eventueel samen met sociale partners in de arbeidsmarktregio actie in te ondernemen in geval van het ontstaan van nieuwe werkloosheid?

 

Dank voor het beantwoorden van deze vragen!

 

Woerden, 20 april 2016

Coby Franken

Progressief Woerden

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht