Online thema café Thuis in Woerden

24/10/2021 - Op 3 november organiseren we samen met Wij Zijn Woerden een online thermacafe over inburgeren in Woerden. Hoe gaat dat nu? Wat gaat goed, wat zijn knelpunten? En welke kansen biedt de nieuwe Wet Inburgeren die per 1 januari ingaat? Zijn we er klaar voor als Woerden?

Per 1 januari treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking die meer verantwoordelijkheid bij de gemeente legt als het gaat om inburgeringstrajecten.

Progressief Woerden vindt dat iedereen zich thuis moet kunnen voelen in Woerden. We zijn voor een ruimhartige opvang van vluchtelingen en een actieve opstelling in het verwelkomen van statushouders als nieuwkomers. We vinden het daarom belangrijk dat er een goed inburgeringstraject is dat echt helpt om je plek in Woerden te vinden.

Daarom organiseren we een online meeting over het proces van inburgeren, hoe dat nu loopt en welke kansen de nieuwe inburgeringswet biedt.

We doen dit samen met ‘Wij zijn Woerden’, een burgerinitiatief dat zich inzet voor statushouders en hun welzijn. En met medewerking van het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart.

Het programma bestaat uit het uitwisselen van ervaringen met inburgeren in Woerden zoals het nu loopt. Wat gaat goed en wat zijn knelpunten.

Inhoudsdeskundige Daan Hendrikson zal een toelichting geven op de nieuwe Inburgeringswet en de mogelijkheden die dit biedt. Hendrikson: “ met deze nieuwe wet krijgt de gemeente extra kansen in handen om het hele inburgeringsproces veel meer lokaal vorm te geven. Het is daarom van groot belang dat de lokale politiek zich hier goed in verdiept om te zorgen dat Nieuwkomers zich thuis in Woerden gaan voelen.”

De bijeenkomst is op 3 november vanaf 20.00 uur. Iedereen is welkom om mee te luisteren en te praten en te denken.

Schrijf je direrct in via deze link 

of stuur een mail naar bijeenkomst@progressiefwoerden.nl

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht