Bestuursakkoord gaat einde maken aan discussie randwegen

23/02/2017 - Vlak voor de jaarwisseling zijn de afspraken over zondagsopenstelling in Woerden met ChristenUnie/SGP verbroken. Dat heeft ertoe geleid dat er niet meer automatisch een meerderheid voor voorstellen is. Omdat wij nog relatief kort voor de verkiezingen in 2018 zitten hebben de partijen besloten om gezamenlijk tot een bestuursakkoord te proberen te komen. Dat is gelukt. Hieronder de spreektekst van fractievoorzitter Marieke van Noort over dit akkoord:

Een bijzonder onderwerp tijdens een bijzondere Raadsvergadering. Bijzonder omdat wij vandaag een bestuursakkoord bespreken waarin afspraken tussen ALLE partijen gemaakt zijn over hoe wij de rest van deze raadsperiode constructief gaan samenwerken. En ook bijzonder omdat wij voor een aantal dossiers hebben afgesproken hoe wij op basis van geobjectiveerde informatie het debat aan gaan, en tot besluitvorming gaan komen. Samenwerken aan goede besluiten voor Woerden, dat is winst voor onze samenleving denken wij.
Want er zijn best een paar dossiers die dergelijke objectivering kunnen gebruiken. Ik denk aan het sociaal domein en de ambtelijke organisatie. Maar ook aan bodemdaling en verkeersmaatregelen. En supermarkten en de binnenstad.
Ik pik er een paar uit. Want het meest in het oog springende onderwerp is natuurlijk het verkeer en in het bijzonder de Westelijke Randweg. Al jaren is er discussie in Woerden over de toegevoegde waarde van deze weg. En ook een typisch voorbeeld van een discussie waar objectiviteit soms ver te zoeken was. Diverse partijen in deze raad wekten de indruk dat er eigenlijk geen nadelen aan die weg kleefden. Dat het een kwestie van ja zeggen was en dan zijn er zonder pijn allerlei verkeersproblemen opgelost zouden zijn. Dat is natuurlijk niet zo, er kleven behoorlijk wat nadelen aan zo’n weg. Niet in de laatste plaats de enorme kosten die ermee gemoeid zijn, overeenkomend met bijna 15% OZB verhoging. En er zijn meer nadelen te bedenken. Het mag duidelijk zijn dat het belang van een open groene hart voor Progressief Woerden zeer belangrijk blijft. Maar het mooie is, dat we met dit akkoord uiteindelijk, met onze politieke kleur, al deze afwegingen kunnen maken. Want wij gaan een volledige Maatschapplijke Kosten Baten Analyse uitvoeren. En daarmee gaan wij het uiteindelijk met z’n allen over dezelfde feiten hebben. En dat is winst voor de democratie. Want in de verkiezingen van 2018 kunnen we dan allemaal op basis van dezelfde gegevens zeggen wat onze afwegingen zijn. Wij zullen er met open vizier in gaan. En mocht blijken dat een Randweg werkelijk de oplossing met het hoogste maatschappelijk rendement voor de matige doorstroming in Woerden West is. Dan zullen wij uiteraard instemmen met zo’n oplossing. Maar het lijkt ons sterk. Tot zover verkeer.
Want er zijn dus meer onderwerpen die objectivering krijgen. Ook in het Sociaal Domein, dat altijd wat speciale aandacht krijgt van Progressief Woerden, gaan we beter monitoren en sturen. Niet alleen op cijfers, maar ook op de gewenste effecten van ons beleid. En ook dat is winst. En ook de versnelling van de sociale woningbouw, voor Progressief Woerden al jaren een heet hangijzer, gaat onveranderd door.
Tot slot voorzitter, wil de fractie van Progressief Woerden vooral laten weten dat we zo blij zijn met dit proces. Met de belangrijke rol van Roland van Schelven en de ondersteuning van “onze Erwin”. Want het was best even worstelen de laatste dagen. Maar de wens om hier gezamenlijk uit te komen. Om met alle partijen aan het beste voor Woerden te werken. Zodat we nu met breed draagvlak deze periode vol gaan maken. Dat is wat ons betreft de grootste winst van dit akkoord. Die ik dan ook graag ga tekenen namens Progressief Woerden.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht