Bescherm onze bomen

24/11/2023 - Progressief Woerden dient een initiatiefvoorstel in om de bomenverordening uit 2010 te herzien en zo alle bomen in Woerden met een stamdikte van meer dan 40 centimeter te beschermen.
Marjolein Doorewaard “Zeker nu het steeds warmer en droger wordt, doen we er goed aan de maatschappelijke waarde van grote bomen te erkennen.” Bomen slaan CO2 op, houden water vast, zuiveren de lucht, leveren zuurstof, brengen koelte en zijn van groot belang voor de biodiversiteit. Daarnaast zijn mensen ook nog eens aantoonbaar gelukkiger en gezonder in een groene leefomgeving.”

De huidige bomenverordening uit 2010 beschermt onvoldoende volgens de huidige regelgeving en houdt geen rekening met nieuwere doelstellingen om hittestress tegen te gaan. Het is daarom wenselijk dat ook grotere bomen op bedrijven- of privéterreinen niet zomaar zonder tussenkomst van de gemeente op elk gewenst moment geveld kunnen worden. Dat zou betekenen dat de gemeente daarna een extra inspanning moet leveren en extra bomen moet planten om de doelstelling met betrekking tot hittestress te halen. Ook de gemeente zelf doet er goed aan grote bomen beter te beschermen en in stand te houden.

Met deze herziene verordening willen we behalve beschermde bomen op vastgestelde lijsten ook alle bomen met een stamdiameter van 40 centimeter of meer binnen de gemeente beschermen, juist omdat grote bomen veel bijdragen aan natuurwaarden en klimaatadaptatie.

Na het indienen van dit voorstel heeft het college van de gemeente Woerden maximaal 6 weken de tijd om een reactie te geven. Daarna kan het worden behandeld in de gemeenteraad.

Alle stukken zijn hier in te zien.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht