Trein en bus moeten voor iedereen toegankelijk blijven

20/12/2018 - Treinen die niet meer door rolstoelgebruikers te gebruiken zijn en een bus waar je met je abonnement geen gebruik van kan maken. Twee verontrustende berichten over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Woerden zijn aanleiding voor Progressief Woerden om vragen te stellen aan het college. Woordvoerder Coby Franken: “Het is natuurlijk onverteerbaar dat Woerdense rolstoelers niet meer zomaar de trein naar bijvoorbeeld het Ziekenhuis bij Utrecht Leidsche Rijn kunnen nemen”. Wij zijn blij dat de wethouder daar inmiddels over in gesprek is met de NS. Dat een bus vervangen wordt voor een flexibel alternatief is op zich goed te begrijpen, maar niet dat je daar dan met je abonnement niet meer gratis in kan. Daarom goed dat de wethouder ook in gesprek is met Syntus om te kijken wat hier aan te doen is. Woerden is immers koplopergemeente in het uitvoeren VN verdrag rechten mensen met beperking: iedereen doet mee!” Voor de trein lijkt het erop dat vanaf februari de treinen weer toegankelijk zijn. “Wij houden het in de gaten,” besluit Franken.

Tijdens de raadsvergadering op 19 december stelden resp Marguerite Boersma en Coby Franken raadsvragen over twee vervoersissues.

 

Raadsvragen pilot  flexbus van Syntus

  1. Met ingang van 9 december is Syntus een pilot begonnen met Syntusflex. Dit houdt in dat de gebruikelijke dienstregeling  van Syntus in Woerden en in Linschoten in de avonden en in de weekenden is vervangen door een bus “op afroep”. Het grote verschil met de gebruikelijke dienstregeling is dat de abonnementen, studentenreisproducten en de ov-chipcard niet gebruikt kunnen worden en er een introductietarief van €1,50 bij de chauffeur gepind moet worden.
  2. Is het college betrokken geweest bij de vormgeving van deze pilot?
  3. Wat vindt het college van de hogere kosten waarmee de reizigers geconfronteerd worden omdat de abonnementen en studentenreisproducten niet gebruikt kunnen worden?
  4. Bent u bereid om met Syntus (en de provincie) de wijze van bekostiging te bespreken zodat er in de avonden en de weekenden het openbaar vervoer in Woerden op een zodanige wijze wordt vormgegeven zonder meerkosten voor onder andere de abonnementhouders en de gebruikers van het studentenreisproduct?

Voor meer informatie zie:

https://www.syntusutrecht.nl/nl-nl/syntusflex/over-syntusflex

 

Raadsvragen toegankelijkheid treinverkeer van Woerden naar Utrecht voor rolstoelers

Uit berichtgeving in het AD 17 december blijkt dat de NS op het traject Woerden-Utrecht oudere treinen gaat inzetten. Deze oudere treinen zijn zonder assistentie niet toegankelijk voor rolstoelers. Deze assistentie schijnt overigens niet eens mogelijk te zijn op station Leidsche Rijn, het station waar je moet uitstappen om naar het ziekenhuis te komen. Dat nieuwe station in Leidsche Rijn, Terwijde, is destijds door NS, ProRail én de gemeente Utrecht aangemerkt als rolstoeltoegankelijk. Het was om die reden niet nodig hier assistentie te regelen. Maar met het inzetten van oude treinen op dit traject kunnen rolstoelgebruiker ineens helemaal niks meer. Daarmee lijkt Leidsche Rijn, en het ziekenhuis, niet meer bereikbaar te zijn met openbaar vervoer voor onze inwoners die afhankelijk zijn van een rolstoel. Volgens de NS zouden er op bepaalde tijden en bepaalde tijden wel nieuwere treinen te rijden, maar uit eigen onderzoek blijkt dit niet eenvoudig zijn te achterhalen.

Dit lijkt ons niet gewenst voor een gemeente die koploper is in het uitvoeren van het VN Verdrag en met een lokale inclusieagenda.

Vandaar onze vragen:

  1. Is het college op de hoogte van deze beslissing van de NS?
  2. Is het college het met ons eens dat het openbaar vervoer toegankelijk moet zijn voor iedereen, dus ook mensen met rolstoel?
  3. Ziet het college het, net als Progressief Woerden, als extra bezwaarlijk dat het station Leidsche Rijn waar het ziekenhuis is, minder toegankelijk is?
  4. Ziet het college kans om op zeer korte termijn in gesprek te gaan met de NS met als doel om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het OV te waarborgen?

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht