Een speelvooorziening voor jongeren

11/07/2023 - Al jaren strijdt een groep jongeren in Woerden voor een echt Cruyff Court. Al eerder nam de gemeenteraad een besluit om dit nader te onderzoeken. De wethouder kwam na onderzoek tot de conclusie kwam dat er geen echt Cruyff Court kan komen. Vervolgens vonden een aantal fracties waaronder Progressief Woerden dat er dan toch wel echt een soortgelijke voorziening moet komen. Met een amendement op de kadernota komt dat weer een stap dichterbij.

Lees hieronder de tekst van het amendement

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, besluit aan het ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel Kadernota 2024-2027 het volgende beslispunt toe te voegen:

Ten aanzien van de aangevraagde middelen 2024 e.v. voor nieuw beleid:

  • De bestaande middelen van € 66.500 te reserveren voor een soortgelijke voorziening als de Cruyff Court en daar middelen voor beschikbaar te stellen.
  • in 2023 te starten met het formuleren waar de soortgelijke voorziening mogelijk wordt geacht en de gemeenteraad middels een RIB te informeren met de keuze die het college in samenspraak met de jongeren heeft gemaakt.
  • Te streven naar een realisatie van een soortgelijke voorziening als de Cruyff Court in Q2 2024. 

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht