Financiële nood door stapelnota’s CAK - Wij stellen vragen

22/11/2020 - Door de coronacrisis en zeker de lock down in het voorjaar kon veel zorg niet gegeven worden aan onze inwoners. Het gaat dan om zorg die valt onder de zogeheten Wet Maatschappelijke Zorg, de WMO, zoals huishoudelijke zorg, dagbesteding en begeleiding. Er werd door de landelijke overheid beloofd dat mensen dan ook geen ‘eigen bijdrage’ hoefden te betalen. Voor de gemeente betekent dat minder inkomsten, maar dat zou ook worden gecompenseerd. Het adminstratiekantoor CAK moest dit tot slot allemaal netje regelen zodat zowel de inwoners als de gemeentes hier geen last van zouden hebben. *
Helaas lijkt het niet goed te gaan met het regelen hiervan door technische problemen met een nieuw systeem bij het CAK. Wij horen van inwoners dat ze soms wel een ‘stapelnota’ krijgen van wel 7 maanden.
Daarom stellen wij samen met CUSGP de volgende vragen aan de burgermeester en wethouders (het college)

  1. Wat weet het college over de problemen bij het CAK?
  2. Hoort het college ook signalen van onze inwoners over stapelnota’s of andere onterechte hoge rekeningen?
    • Zo nee: wil het college dan uitzoeken of dit inderdaad gebeurt en hoe vaak en hoeveel dat is?
    • Zo ja: Vind het college dan net als wij, ook dat het niet zou mogen gebeuren dat mensen opgezadeld worden met rekeningen en daardoor in financiële problemen komen, terwijl de bedoeling was dat ze juist minder kosten zouden hebben
  3. Is het college het met ons eens dat we een verantwoordelijkheid hebben voor onze inwoners die zorg nodig hebben en nu extra in de problemen komen.
  4. Is het college bereid om in overleg met maatschappelijke organisaties op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen voor inwoners die hierdoor echt in de problemen komen?
  5. Is het college bereid en in staat om eventueel ook tijdelijk financiële hulp te bieden aan minima die hierdoor worden getroffen als het niet lukt om de technische problemen snel op te lossen.
  6. Wil het college dit probleem ook doorgeven aan de landelijke overheid.

 

Woerden, 21 november 2020

ChristenUnie/ SGP, Lia Noorthoek

Progressief Woerden, Coby Franken

 

De beantwoording is inmiddels binnen.

Het lijkkt alsof de gemeente die probleem niet als urgent ziet. Wij houden het in de gaten.

Zie

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/20R-01172-Beantwoording-vragen-ChristenUnie-SGP-en-Progressief-Woerden-Financiele-nood-door-stapelnota-s-CAK.pdf

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht